Rada Pedagogiczna
Dyrekcja Szkoły
Dyrektor:
 • mgr Edyta Fidecka
Wicedyrektor:
 • mgr Anna Król
Nauczyciele
Religia
 • ks. Adam Musiel
 • mgr Jan Szwal

Język polski

 • mgr Marzena Altmajer - Chwała
 • mgr Dorota Matysiak
 • mgr Anna Kosmowska
 • mgr Anna Kowalska

Wiedza o kulturze

 • mgr Agnieszka Chwaszcz
Język angielski
 • mgr Małgorzata Duda
 • mgr Agata Maciejewska
 • mgr Ewa Przybyszewska
 • mgr Magdalena Sadowska
 • mgr Renata Lewandowska
Język francuski
 • mgr Elżbieta Grzesiak
Język niemiecki
 • mgr Urszula Mazur
 • mgr Anna Rycyk
Historia, Wiedza o społeczeństwie, Historia i społeczeństwo
 • mgr Anna Król
 • mgr Artur Zaprawa
 • mgr Agnieszka Chwaszcz
Geografia
 • mgr Anna Chmielewska

 

Chemia
 • mgr Piotr Krysztofiak
Biologia
 • mgr Beata Dmitroca

 

Matematyka
 • mgr Andrzej Skiba
 • mgr Katarzyna Nowacka
 • mgr Aneta Mazurek

Fizyka

 • mgr Teresa Atras

Przyroda

 • mgr Teresa Atras
Informatyka
 • mgr inż. Andrzej Wojtaszek
 • mgr inż. Marcin Wilkołazki

Wychowanie Fizyczne
 • mgr Marta Grzywna
 • mgr Grzegorz Rycyk
 • mgr Mirosław Patejuk
Przysposobienie Obronne
 • mgr inż. Arkadiusz Żelazko
Podstawy Przedsiębiorczości
 • mgr Ewa Domańska
Pedagog szkolny
 • mgr Jacek Wojciechowski
Szkolne Centrum
Informacji
 • mgr Tamara Koterwas
 • mgr Artur Zaprawa
Internat
Kierownik
 • mgr inż. Małgorzata Pasierkiewicz
Wychowawcy
 • mgr Barbara Czubacka
 • mgr Iwona Malessa
 • mgr inż. Krystyna Tomaszewska
 • mgr Ewa Domańska
 • mgr Elżbieta Grzesiak
 • mgr Artur Zaprawa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 50, 22-300 Krasnystaw
email: pierwszeliceumkrasnystaw@interia.pl tel. (sekretariat): 082 576 21 46 fax: 082 576 00 61                                                                    J&S Studio