Panorama klas

Kryteria oceny

II a

II b

II c

II d

III a

III b

III c

III d

III e

Akademie i duże uroczystości – 30 pkt

30

30

30

30

30

30

30

30

30

Zorganizowanie imprezy

sportowej - 10-20 pkt

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Zorganizowanie dyskoteki

Szkolnej - 20 pkt

-

20

-

-

-

-

-

-

-

Redagowanie szkolnej strony internetowej

•  Stała współpraca - 15 pkt

•  Jednorazowa pomoc - 5 pkt

15

15

5

5

-

15

15

5

15

Akademie (chór, oprawa

muzyczna itp.) – 10 pkt

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Gazetki ścienne – 5 pkt ( od jednej gazetki)

30

15

50

15

25

10

40

5

10

Konkurs Piosenki Międzynarodowej

•  Zorganizowanie - 40 pkt

•  Udział w konkursie – 10 pkt

•  I miejsce – 40 pkt

•  II miejsce – 30 pkt

•  III miejsce - 20 pkt

70

50

40

-

70

40

40

-

-

Wyniki indywidualne uczniów

•  Średnia klasy powyżej 3.9 – 15 pkt

•  Średnia ucznia powyżej 4.5 – 5pkt (od jednego ucznia)

•  Wzorowe sprawowanie-

2 pkt (od jednego ucznia)

68

20

33

27

26

27

36

40

52

Zorganizowanie imprezy nie ujętej w konkursie – 25 pkt

-

25

25

-

-

25

25

-

25

Ocena za kronikę klasową – 15 pkt

15

-

-

15

15

15

-

-

15

Dbanie o porządek w szkole - 10 pkt

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Akcje charytatywne - 20 pkt

20

20

20

20

-

-

20

20

20

Aktywne działanie w Wolontariacie (potwierdzone przez opiekuna) –

10 pkt (od jednego ucznia)

30

40

20

-

60

-

-

-

-

Za pomoc w akcjach charytatywnych - 10 pkt oraz zależnie od ilości zebranych fantów dodatkowo – 5,10,15 pkt

25

30

25

25

-

25

35

25

25

Frekwencja klasy powyżej 93% -

30 pkt

30

-

30

-

-

-

30

-

-

Razem :

353

285

298

157

245

207

291

145

212

Miejsce :

I

IV

II

VIII

V

VII

III

IX

VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 © 2007 stunicholls.com

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 50, 22-300 Krasnystaw
email: pierwszeliceumkrasnystaw@interia.pl tel. (sekretariat): 082 576 21 46 fax: 082 576 00 61                                                                    J&S Studio