Matematyczne zmagania

Młodzi matematycy z naszej szkoły brali udział w wojewódzkim Konkursie Matematycznym organizowanym przez Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS oraz Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Konkurs przebiegał w III etapach. Do półfinału ( II etap ) zakwalifikowały się 4 osoby: Maciej Sypetkowski – klasa Ia, Jakub Antoniak – klasa IIa, Cyprian Mataczyński – klasa IIa, Jan Antoniak – klasa IIIa. Do finału przeszli przedstawiciele 45 szkół ponadgimnazjalnych ( ponad 130 osób ) z całego województwa lubelskiego.

W III etapie konkursu udział wzięli: Maciej Sypetkowski – klasa Ia , Cyprian Mataczyński –klasa IIa, Jan Antoniak – klasa IIIa.

Uczniów do konkursu przygotował p. Andrzej Skiba , nauczyciel matematyki w I LO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 © 2007 stunicholls.com

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 50, 22-300 Krasnystaw
email: pierwszeliceumkrasnystaw@interia.pl tel. (sekretariat): 082 576 21 46 fax: 082 576 00 61                                                                    J&S Studio