Zakończenie roku szkolnego 2013/2014

27 czerwca zakończyliśmy rok szkolny 2013/2014. Na uroczyste podsumowanie przybyli następujący goście: P. Józef Zając – Senator Rzeczypospolitej Polskiej i Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, P. Janusz Szpak – Starosta Krasnostawski, P. Marek Nowosadzki – Przewodniczący Rady Powiatu, P.Rafał Kornas – Kierownik Wydziału Kadr Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, P. Artur Rogowski – Wiceprzewodniczący Rady Rodziców I LO.

Po przywitaniu przybyłych gości dyrektor Maria Kiliańska dokonała podsumowania roku szkolnego, podkreślając sukcesy uczniów w olimpiadach i konkursach, zapoznała zebranych z wynikami klasyfikacji końcoworocznej. Następnie najlepszym uczniom wręczono świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe :

•  Jakub Antoniak – klasa II a – średnia ocen 5,22

•  Jagoda Chmiel – klasa II c , Olga Madeja – klasa IIe , Dominika Mazurek – klasa IIe; średnie ocen – 5,13

•  Rafał Bojarczuk – klasa I a, Natalia Dzida – klasa I c; średnie ocen – 4,94

•  Agata Siwiec – klasa I c – średnia ocen – 4,88

•  Maria Bas – klasa I a – średnia ocen – 4,81

•  Eliza Banak – klasa II b, Dominika Mazurek – klasa II b ; średnie ocen – 4,78

•  Karolina Broniarek – klasa I a, Aleksandra Wybraniec – klasa I a, Agata Kawa – klasa I b, Magdalena Mazurek – klasa I b, Angelika Waśkiewicz – klasa I b, Cyprian Mataczyński – klasa II a; średnie ocen – 4,75

Pani Dyrektor przedstawiła wyniki obrad kapituły dokonującej wyboru kandydatów pretendujących do nagród i stypendiów. Do Stypendium Prezesa Rady Ministrów wytypowany został Jakub Antoniak z klasy II a, najlepszy uczeń w szkole – śr. ocen 5,22 .

Nagrodę Cum Laude ( przyznawaną przez Radę Rodziców I LO im. W. Jagiełły ) dla uczniów klas II otrzymały : Jagoda Chmiel – klasa II c, Olga Madeja – klasa II e, Dominika Mazurek – klasa II e; średnie ocen 5,13

Nagrodę Sapere Auso ( przyznawaną przez Radę Pedagogiczną I LO im. W. Jagiełły ) dla uczniów klas I otrzymali : Natalia Dzida – klasa I c , śr. ocen 4,94 , Rafał Bojarczuk – klasa I a , śr. ocen 4,94 , Agata Siwiec – klasa I c , śr. ocen 4,88

Nagrodami za bardzo dobre lub dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie , udział w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych lub działalność społeczną zostali wyróżnieni :

- klasa I a : Natalia Wójcik, Karol Janik, Paulina Kowalik, Kamil Misztal, Paulina Sobstyl, Angelika Żebrowska, Maciej Sypetkowski, Grzegorz Łazeba, Natalia Świszcz

- klasa I b : Kornelia Banach, Kamil Mańko

- klasa I c : Justyna Lis, Aleksandra Dmitroca, Magdalena Ociepa, Bartłomiej Bęcal, Bartosz Bijata

- klasa I d : Anna Orłowska, Dorota Marczyńska, Magdalena Pawłasek, Dominika Domaciuk

- klasa II a : Eryk Warchulski, Michał Wójcik, Michał Madeja, Magdalena Knapczyk, Paulina Krupa

- klasa II b : Klaudia Kalinecka, Joanna Wójtowicz, Radosław Patyk

- klasa II c : Michał Kostrzanowski, Łukasz Daniel

- klasa II e : Anastazja Lisowska, Kinga Radło

Nagrody za 100 % frekwencją otrzymali : klasa Ia – Karolina Broniarek, Kamil Misztal, Natalia Świszcz, Kamil Wędzina, Natalia Wójcik , klasa I b – Magdalena Mazurek , klasa I c – Agata Siwiec , klasa I d – Anna Orłowska , klasa II b – Tomasz Banaszkiewicz , klasa II c – Paulina Kaluźniak , Patrycja Żaba , klasa II d – Marcin Koza , klasa II e – Sylwia Malinowska

Uhonorowano także laureatów szkolnych konkursów i zawodów sportowych odbywających się II semestrze roku szkolnego. Oto lista nagrodzonych :

- szkolny konkurs języka angielskiego ( organizator - p. Ewa Przybyszewska) : I m. - Anastazja Lisowska, II m. – Cyprian Mataczyński, III m. – Olga Madeja

- szkolny konkurs Mistrz matematyki ( organizator – p. Andrzej Skiba ) : I m. - Jakub Antoniak, II m. - Cyprian Mataczyński, III m. - Maciej Sypetkowski

- szkolny etap międzynarodowego konkursu matematycznego Kangur : wyróżnienia – Patryk Szyba, Agnieszka Demczuk, Rafał Bojarczuk

- szkolny konkurs plastyczny Kraina poezji J. Tuwima ( organizatorzy – p. Tamara Koterwas, p. Anna Kosmowska ) : wyróżnienia – Patrycja Żaba, Kinga Radło

- szkolny konkurs plastyczny Miłość niejedno ma imię : I m. – Julia Hacia, II m. – Magdalena Knapczyk, III m. – Magdalena Ociepa, wyróżnienie – Olga Madeja

- turniej siatkówki plażowej (organizator – p. Grzegorz Rycyk ) : I m. – Daniel Marczewski , Radosław Patyk, II m. – Łukasz Rybak , Karol Czuba

- mecz piłki nożnej o Puchar Dyrektora pomiędzy klasami pierwszymi a drugimi ( organizator – p. Mirosław Patejuk ): zwyciężyła drużyna klas drugich

- eliminacje wojewódzkie w piłkę koszykową : II m. w województwie –skład drużyny (absolwentki): Diana Krasoń, Magdalena Kurzyp, Adrianna Policha, Gabriela Drzewosz, Karolina Policha, Małgorzata Rutkowska; ( jeszcze uczennice) : Karolina Bugała, Paulina Czarnecka , Monika Maj, Joanna Krasoń ( opiekun – p. Marta Grzywna )

- efektywne działanie na rzecz ochrony środowiska : Jagoda Chmiel

Po rozdaniu nagród i wyróżnień okolicznościowe przemówienia wygłosili : Senator Rzeczypospolitej Polskiej Pan Józef Zając i Starosta Krasnostawski Pan Janusz Szpak.

Ostatnim punktem programu była część artystyczna - w konwencji kabaretu - ukazująca współczesną polską szkołę w krzywym zwierciadle. Skecze oraz piosenki wykonywali młodzi artyści z klas : I c, I b, II c. Nad całością programu czuwała p. Dorota Matysiak, nauczycielka języka polskiego w I LO im. W. Jagiełły.

Życzymy miłych wakacji !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 © 2007 stunicholls.com

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 50, 22-300 Krasnystaw
email: pierwszeliceumkrasnystaw@interia.pl tel. (sekretariat): 082 576 21 46 fax: 082 576 00 61                                                                    J&S Studio