Zakończenie roku szkolnego 2012/2013.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2012/2013 odbyło się 28 czerwca w I Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie. Wzięli w nim udział nie tylko uczniowie i nauczyciele I LO, ale też zaproszeni goście: Starosta Powiatu Krasnostawskiego - p. Janusz Szpak, Przewodniczący Rady Powiatu – p. Marek Nowosadzki, Zastępca Prezesa Stowarzyszenia Absolwentów I LO – p. Urszula Hus, Przewodniczący Rady Rodziców - p. Witold Boruczenko oraz rodzice najlepszych uczniów. W swoich wystąpieniach goście chwalili postępy uczniów, pracę pedagogów i wszystkich pracowników Szkoły, życzyli wszystkim udanych, bezpiecznych wakacji.
Klasyfikację uczniów podsumowała Dyrektor Szkoły - p. Maria Kiliańska.
Z zadowoleniem stwierdziła, że znacząco poprawiły się wyniki nauczania i zachowania. Średnia ocen klas drugich i trzecich wyniosła 3,8, średnia frekwencja 90%. Pani dyrektor gratulowała uczniom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce. Najwyższą średnią ocen uzyskała  Dorota Bielesza z kl II c – śr 5,27 typowana do Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Aż 16 uczniów otrzymało świadectwa z wyróżnieniem:

1

Antoniak Jakub

I A

5,00

wz

 

2

Mataczyński Cyprian

I A

4,87

wz

 

3

Kalinecka Klaudia

I B

4,75

wz

 

4

Chmiel Jagoda

I C

5,2

wz

 

5

Kostrzanowski Michał

I C

4,93

wz

 

6

Daniel Łukasz

I C

4,75

wz

 

7

Warchulski Eryk

I C

4,87

wz

 

8

Madeja Olga

I E

5,06

wz

 

9

Radło Kinga

I E

4,88

wz

 

10

Mazurek Dominika

I E

4,81

wz

 

11

Demczuk Agnieszka

II A

4,75

wz

 

12

Bielesza Dorota

II C

5,26

wz

 

13

Kusiak Agnieszka

II C

5,13

wz

 

14

Szewczyk Karolina

II C

4,87

wz

 

15

Weremko Dominika

II C

4,86

wz

 

16

Kołtun Agata

II D

4,81

wz

 

Na szczególne uznanie zasłużyli uczniowie, którzy w ciągu całego roku mieli 100% frekwencję: Radosław Patyk i Tomasz Banaszkiewicz z klasy IB.
Pani dyrektor poinformowała również, iż Rada Pedagogiczna przyznała nagrodę SAPERE AUSO (temu, który ośmielił się być mądrym) trzem najlepszym uczniom z klas pierwszych. Otrzymali ją: Jagoda Chmiel z klasy Ic, Olga Madeja z klasy Ie, Jakub Antoniak z klasy Ia. Trzech najlepszych uczniów z klas II otrzymało nagrodę CUM  LAUDE, ufundowaną przez Radę Rodziców. Wyróżnione tą nagrodą zostały: Dorota Bielesza, Agnieszka Kusiak i Dominika Weremko z klasy IIC.
Do stypendium Starosty wytypowano uczniów:

 

Antoniak Jakub

I A

5,00

 

Chmiel Jagoda

I C

5,2

 

Madeja Olga

I E

5,06

 

Kusiak Agnieszka

II C

5,13

Dodatkowo 42 uczniów otrzymało dyplomy i nagrody książkowe za dobre wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych.
W imieniu nagrodzonych i wszystkich uczniów podziękowania za całoroczną pracę Dyrekcji Szkoły i Pedagogom złożyła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego- Klaudia Watychowicz.
Na zakończenie humorystyczny montaż słowno - muzyczny pt. "Wakacje, znów będą wakacje…" przedstawiła klasa Ic. Debiutujący na szkolnej scenie uczniowie z przymrużeniem oka popatrzyli na swój pierwszy rok w I LO. Zaśpiewana przez Michała Kostrzanowskiego piosenka „Uczyć się każdy może…” oraz skecz „Dzwoniec na egzaminie”, brawurowo wykonany przez Tomasza Ciszewskiego i Bartłomieja Gieletę, wzbudzały salwy śmiechu.
Program artystyczny przygotowany został przez młodzież pod kierunkiem:
p. Marzeny Altmajer- Chwały, p. Doroty Matysiak, p. Agnieszki Chwaszcz i p. Jacka Wojciechowskiego.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 © 2007 stunicholls.com

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 50, 22-300 Krasnystaw
email: pierwszeliceumkrasnystaw@interia.pl tel. (sekretariat): 082 576 21 46 fax: 082 576 00 61                                                                    J&S Studio