POŻEGNANIE MATURZYSTÓW 2013

 

Dnia 26 kwietnia 2013r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie odbyła się uroczysta akademia pożegnania klas trzecich. Tego dnia
w naszym liceum gościliśmy wspaniałych gości: Wicestarostę Krasnostawskiego Pana Henryka Czernieja, Przewodniczącego Rady Powiatu Pana Marka Nowosadzkiego, Prezesa Stowarzyszenia Absolwentów Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie Panią Helenę Karchuć, Przewodniczącego Rady Rodziców Pana Witolda Boruczenkoa także rodziców bohaterów dzisiejszej uroczystości.
Pani Dyrektor Maria Kiliańska podsumowała miniony rok szkolny, informując, iż tego roku klasę trzecią ukończyło 129 z 130uczniów klas trzecich. Tegoroczna frekwencja wynosiła: 88,43% i była wyższa od ubiegłorocznej. Najwyższą frekwencję uzyskała klasa IIIe (91,7%).Poprawiła się również średnia ocen klas:
IIIa – 3,62
IIIb – 3,86
IIIc – 3,64
IIId – 3,6
IIIe – 4,18
Wyróżnieni zostali uczniowie z najwyższą średnią ocen, a byli to: Milena Mazurek, Monika Domaciuk, Olga Żebrowska, Magdalena Szadura, Paulina Czwórnóg, Michał Włodarczyk, Bartłomiej Bojarczuk ,Mateusz Magier, Karolina Piekaruś, Katarzyna Hać, Paulina Haratym, Anna Miszczak, Sylwia Usyk, Lidia Siewak oraz Izabela Szczepanik.
Wraz z pożegnaniem klas trzecich, pożegnaliśmy dotychczasowy poczet sztandarowy, w którego skład wchodzili chorąży: Tomasz Ciszewski z klasy IIIa, Paweł Łyp z klasy IIIe, Łukasz Chomczyński z klasy IIIa; asysta: Martyna Kasperek i Dorota Panas z klasy IIIa, Olga Żebrowska z klasy IIIb, Karolina Piekaruś z klasy IIId.
Wręczono niezwykle ważną dla naszej szkoły nagrodę im. Jana i Heleny Stefańczyków – Steftleben dla najwybitniejszego absolwenta I LO, którą wyróżniony został Bartłomiej Bojarczuk z klasy IIId, laureat licznych konkursów i projektów z dziedziny fizyki.  Laudację nagrody przedstawiła wychowawczyni Pani Anna Rycyk.
W części artystycznej pokazano prezentacje multimedialne przygotowane przez absolwentów. Imprezę znakomicie poprowadzili Kornelia Figiel i Bartłomiej Szumski. Wychowawcom wręczono pamiątkowe dyplomy dla absolwentów (przykładowy dyplom umieszczono poniżej). W galowym koncercie wystąpili: soliści- Eliza Maciąg, Jagoda Małysz, Milena Mazurek, Justyna Badio i Aneta Jaremek, chór szkolny, zespoły „Piruet” i „Zygzak” z Młodzieżowego Domu Kultury, muzycy: Piotr Góźdź, Hubert Orkiszewski, Michał Madeja – gitara, recytator: Emil Laskowski. Salwy śmiechu wywołali Tomasz Ciszewski i Bartłomiej Gieleta, niezrównani w skeczu kabaretowym „Dzwoniec na egzaminie”. Pani Marta Grzywna przygotowała pokaz gimnastyczny wykonany przez uczennice: Karolinę Polichę z klasy IIc, Monikę Maj z klasy Ic, Anetę Wrzyszcz z klasy Ic i Dominikę Haratym z klasy Ie.
Część artystyczna wzbudziła wiele emocji, Aneta Jaremek nie mogła wykonać swojej piosenki do końca, wzruszona, przez łzy dziękowała wszystkim za lata spędzone w liceum, zespół, który wykonał piosenkę „Matura” spontanicznie wtopił się w publiczność i obdarzył ją słodkościami… Publiczność i prowadzący rozumieli się bez słów, zebrani wychwytywali każdą aluzję, nagradzając ją brawami. Młodzi artyści włożyli w akademię wiele serca, to było widać…
Uroczystość przygotowali uczniowie klasy IId i Ia pod kierunkiem Pani Anny Kosmowskiej, Pani Agnieszki Chwaszcz, Pana Jacka Wojciechowskiego i Pani Urszuli Mazur.
Opracowaniem prezentacji multimedialnych zajmowali się: Przemysław Franczak, Michał Madeja. Za techniczną stronę uroczystości odpowiadali uczniowie: Piotr Góźdź, Joachim Kawęcki.

Uczniom klas trzecich, których śmiało możemy już nazwać absolwentami I LO życzymy powodzenia na maturach oraz na dalszych szczeblach edukacji.

 

Tekst nominacji do nagrody Steftleben przedstawiony przez Panią Annę Rycyk:

Sylwetka Bartłomieja Bojarczuka,vucznia klasy IIId, nominowanego do nagrody im. J.i H. Stefańczyków

Kandydatem do nagrody im. Jana i Heleny Stefańczyków-Steftleben z klasy IIId jest również Bartłomiej Bojarczuk. Nauczyciele i uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie znają go jako człowieka uczynnego, otwartego na potrzeby innych, wykazującego się powagą, taktem i  nienagannym zachowaniem. Powtarzając za Demokrytem „nie zalety ciała i majątek dają szczęście, a prawość charakteru i bogactwo umysłu” – w pełni oddamy przymioty Bartka.
Podczas całego cyklu nauczania należał on do najlepszych uczniów w klasie i w szkole, co odzwierciedlają jego średnie ocen, wynoszące: 4,90 w klasie maturalnej oraz 4.94 za cały okres nauki w liceum. W roku szkolnym 2011/2012 oraz 2012/2013 otrzymywał jako najlepszy uczeń w szkole stypendium naukowe ufundowane przez Starostę Powiatu Krasnostawskiego. Na koniec roku szkolnego 2011/2012 został uhonorowany nagrodą „Cum Laude” przyznawaną przez Radę Rodziców. W roku szkolnym 2012/2013 został wyróżniony stypendium ufundowanym przez Fundację Młode Talenty.
Samodzielność i odpowiedzialność za własny rozwój osobowy pozwalają mu w pełni wykorzystywać środki masowego przekazu, takie jak: Internet, prasa, telewizja, w celu zgłębienia zagadnień z wielu dziedzin nauki i życia.
Bartka nie zadowalają podstawowe wymagania, ale chce ciągle wiedzieć więcej, wykazując różnorodne zainteresowania.
Przez 3 lata uczeń był wyróżniany za wzorowe zachowanie, zaangażowanie społeczne i bardzo dobre wyniki w nauce.  Brał udział w licznych konkursach wiedzowych, w których niejednokrotnie osiągał znakomite wyniki. Wymienię teraz najważniejsze z jego sukcesów:

 1. I miejsce w ogólnopolskim konkursie „Zobaczyć Matematykę” zorganizowanym przez Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
 2. II miejsce w ogólnopolskim konkursie „Piękne doświadczenie, fascynujące wyjaśnienie – Fizyka” zorganizowanym przez Stowarzyszenie Nauczycieli Fizyki Ziemi Łódzkiej oraz Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej
 3. tytuł laureata z wyróżnieniem w ogólnopolskim konkursie „Fizyczne Ścieżki” zorganizowanym przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych oraz Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
 4. I miejsce drużynowo w III Lubelskim Konkursie Statystyczno-Demograficznym „Sigma2”, zorganizowanym przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Zamościu
 5. II miejsce w kategorii zespołowej szkól ponadgimnazjalnych w VII Edycji Powiatowego Konkursu Historycznego „Ocalmy naszą przeszłość”
 6. Tytuł  finalisty w  XXII Olimpiadzie Teologii Katolickiej na  etapie diecezjalnym
 7. I miejsce w powiatowym konkursie z przedsiębiorczości
 8. V miejsce w Powiatowym Konkursie z Matematyki.

Podczas trzyletniej nauki w liceum wziął on chętnie udział w: XVII Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej, VIII Olimpiadzie Przedsiębiorczości, XVI Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiadzie Wiedzy o Bankach, szkolnym konkursie matematycznym „Mistrz Matematyki” – 5 miejsce, X Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej i kursie learningowym, XVI Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej, ogólnopolskim konkursie „Z klasy do kasy”, finale II edycji Konkursu wiedzy o krajach niemieckojęzycznych organizowanego przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Chełmie, szkolnym etapie konkursu z języka angielskiego organizowanego przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Chełmie, szkolnym konkursie historycznym, mitologicznym oraz w szkolnym konkursie z okazji Dnia Ziemi.
Uczeń aktywnie uczestniczył w różnych projektach i zajęciach pozalekcyjnych:

 1. w ogólnopolskim projekcie „ Wybieram eFizykę – program blended learningowy podnoszący kluczowe kompetencje uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie  fizyki”.
 2. w unijnym projekcie Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne.
 3. w programie „Żyj finansowo, czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”

realizowanym przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej.

 1. w ogólnopolskiej, edukacyjnej grze internetowej „Gra Moja Firma”.
 2. w Konferencji „Nowoczesne Trendy w Biznesie” organizowanej przez Koło Naukowe Ekonomistów UMCS w Lublinie.
 3. w III edycji projektu Rekiny Przedsiębiorczości.
 4. w pozalekcyjnych zajęciach z matematyki, fizyki, języka angielskiego oraz z języka polskiego.

Bartłomiej Bojarczuk brał aktywny udział w życiu kulturalnym klasy i szkoły, pomagając koleżankom i kolegom w nauce, a także współorganizując imprezy i uroczystości.  W pierwszej klasie angażował się w organizację dyskoteki szkolnej oraz wycieczki do Lublina. W klasie II przygotował prezentacje multimedialną i obsługiwał sprzęt multimedialny podczas akademii z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz podczas akademii z okazji zakończenia roku klas maturalnych. Można było na niego liczyć podczas porządkowania sal przed i po maturach oraz przy porządkowaniu szkoły po studniówce. Nie uchylał się nigdy od pełnienia odpowiedzialnych funkcji w klasie, był skarbnikiem klasowym oraz łącznikiem z biblioteką. Nadal pomaga kolegom w przygotowaniu się do matury z matematyki. W trzeciej klasie przygotował prezentację klasową na uroczystość pożegnania maturzystów. Jest lubiany i akceptowany przez grupę rówieśniczą.
W roku szkolnym 2011/2012 Bartek wziął udział w wycieczce do Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN  w Genewie, była to nagroda dla  najlepszych uczestników ogólnopolskiego projektu „Wybieram eFizykę – program blended learningowy podnoszący kluczowe kompetencje uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie  fizyki”.
Dzięki udziałowi i wynikom osiągniętym w ogólnopolskim konkursie „Zobaczyć Matematykę” organizowanym przez Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego uzyskał od rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego zaproszenie na studia, a z Małopolskiej  Fundacji Stypendialnej rekomendację do otrzymania stypendium za szczególne osiągnięcia naukowe „Sapere Auso”. Ponadto Bartek weźmie udział w międzynarodowych warsztatach dla liderów młodzieżowych pod nazwą „Przyjazne Regiony w Sercu Europy”.  Poza chwałą dzięki osiągnięciom Bartkaszkoła zyskuje również  wymierne korzyści materialne, jest to na przykład za udział w III Lubelskim Konkursie Statystyczno-Demograficznym „Sigma2” pakiet książek oraz roczników statystycznych.
Postawę Bartka Bojarczuka można scharakteryzować maksymą laureata literackiej Nagrody Nobla Tomasza Manna „najistotniejszym i naturalnym powołaniem człowieka jest jego doskonalenie się”.

Tekst wystąpienia laureata nagrody Steftleben, Bartłomieja Bojarczuka:

 

 

Szanowna Dyrekcjo, Drodzy Nauczyciele i Rodzice, Koleżanki i Koledzy!


Pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do mojego dzisiejszego sukcesu. Pomogli zdobywać wiedzę, doskonalić umiejętności, stawać się coraz wartościowszym człowiekiem, dążyć do doskonałości. Myślę, że otrzymanie nagrody im. Jana i Heleny Stefańczyków – Stefleben to efekt pracy zarówno mojej, jak i moich rodziców oraz Was drodzy nauczyciele. To dzięki Waszemu poświęceniu, cierpliwości i zaangażowaniu stoję teraz w tym miejscu. Dzięki Wam wszystkim mogę z całą stanowczością stwierdzić, że „przyszłość należy do tych, którzy wierzą w piękno swoich marzeń”.
Dzisiejszy dzień to moment, w którym po 3 letnim okresie nauki opuszczamy mury szkoły.  Chwile spędzone w tym budynku będziemy wspominać z sentymentem. Czas spędzony we wspólnym gronie dostarczył nam wiele pięknych momentów, pozostawi na zawsze niezapomniane wspomnienia.  Jest to równocześnie chwila naszej radości, ponieważ po długiej drodze, która nie zawsze była prosta, i ciężkiej pracy otrzymamy świadectwa. To one pozwolą nam zmierzyć się już niedługo z egzaminem dojrzałości.
Chciałbym podziękować w imieniu wszystkich uczniów klas trzecich całemu Gronu Pedagogicznemu, za trud włożony w przekazywanie nam wiedzy, często wbrew naszej woli. Wychowawcom, za to, że zawsze służyli radą i pomocą. To dzięki Wam – naszym nauczycielom jesteśmy uzbrojeni w wiedzę, która posłuży nam w niedalekiej przyszłości. Mam nadzieję, że problemy, których byliśmy przyczyną zostały zapomniane i że pozostaniemy dla Państwa miłym wspomnieniem. 
Niech naszą wdzięczność wyrażą słowa poety:


„Za wiem, za umiem, chcę,
I za kim być, jak być
za naukę jak żyć
- dziś dziękujemy”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 © 2007 stunicholls.com

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 50, 22-300 Krasnystaw
email: pierwszeliceumkrasnystaw@interia.pl tel. (sekretariat): 082 576 21 46 fax: 082 576 00 61                                                                    J&S Studio