Ruszamy w szkolny rejs.


3 września 2012r. nastąpiło uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie.
Pani dyrektor Maria Kiliańska serdecznie powitała przybyłych gości, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, rodziców i uczniów zgromadzonych w sali gimnastycznej. W swoim przemówieniu podkreśliła, że nowy rok szkolny to niezapisana jeszcze karta naszej placówki. Wyraziła nadzieję, że uczniowie zapiszą ją mądrze i odpowiedzialnie. Pani dyrektor prosiła wszystkich, by poprzez swoją indywidualność i osobiste talenty przyczyniali się do kreowania dobrego wizerunku szkoły. Następnie słowa do zebranych skierował proboszcz parafii pw św. Franciszka Ksawerego – ksiądz dziekan Henryk Kapica, który powiedział, że dwumiesięczna przerwa w nauce i obowiązkach szkolnych dostarczyła z pewnością wielu refleksji i niezapomnianych wrażeń. Życzył uczniom, by zdobywanie wiedzy było zawsze radosnym odkrywaniem i ciekawym doświadczeniem, a szkoła miejscem przyjaznym i bezpiecznym. Nauczycielom życzył sukcesów w pracy dydaktyczno – wychowawczej, wytrwałości w budowaniu dobrej jakości pracy szkoły i satysfakcji z osiągnięć młodzieży, a rodzicom – owocnej współpracy ze szkołą.
Jako ostatni głos zabrał pan Witold Boruczenko – przewodniczący Rady Rodziców, życząc wspaniałych osiągnięć w nauce, sukcesów oraz spełnienia wszystkich oczekiwań dotyczących edukacji.
Część artystyczna, przygotowana przez uczniów klasy II C pod kierunkiem pani Beaty Dmitrocy i pani Marzeny Altmajer – Chwały, przypomniała zebranym, że wrzesień nierozerwalnie wiąże się z dwoma ważnymi wydarzeniami. Pierwsze z nich to rocznica wybuchu II wojny światowej, o której należy pamiętać ze względu na szacunek wobec bohaterów 1939 roku i tych, którzy zginęli w obozach i łagrach. Drugie wydarzenie to powrót do szkoły po wakacyjnym wypoczynku.
Z nadzieją, że każdy dzień spędzony w szkolnych murach przybliża do kolejnych wakacji, rozpoczynamy trudy roku 2012/2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 © 2007 stunicholls.com

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 50, 22-300 Krasnystaw
email: pierwszeliceumkrasnystaw@interia.pl tel. (sekretariat): 082 576 21 46 fax: 082 576 00 61                                                                    J&S Studio