Wolontariusze w przytulisku dla zwierząt

08 marca 2014 roku młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego im.Władysława Jagiełły w Krasnymstawie przekazała karmę do przytuliska dla zwierząt w Rachowie Starym. Głównym organizatorem zbiórki był klub miłośników zwierząt ,,Jagiełło dla zwierzaków" z jego opiekunem p. Beatą Dmitrocą . Akcja zakończyła się ogromnym sukcesem. Zebrano ponad 430 kg karmy suchej i mokrej, która trafiła do ponad 140 psów z przytuliska!!! Ale to nie wszystko co zrobiliśmy dla skrzywdzonych przez człowieka , a mimo to wesoło merdających ogonami czworonogów. Przez kilka godzin pobytu dziewięciu wolontariuszy wyprowadzało psy na długie spacery, czesało skołtunioną sierść! Zwierzęta wyglądały na bardzo szczęśliwe, mogąc być choć przez chwilę kochane, przytulane i ważne :>

Na pożegnanie obiecaliśmy przyjechać w przyszłym roku. Mamy też nadzieję, że uda nam się zebrać jeszcze więcej karmy dla podopiecznych przytuliska!!!

''Życzyłabym sobie i moim wolontariuszom, oddanym całym sercem pomocy zwierzętom, aby w przyszłym roku więcej osób dorosłych włączyło się w tę akcję, jakże ważną w kształtowaniu postaw młodych ludzi. Uwrażliwiając na krzywdę zwierząt, czynimy ich wrażliwymi na potrzeby innych ludzi ."-powiedziała opiekunka klubu.

W imieniu własnym jak i pani Renaty Olszewskiej - właścicielki przytuliska, dziękujemy serdecznie wszystkim ofiarodawcom. Wyrazy wdzięczności składam też dwóm rodzinom: Państwu Piłatom i Kończyńskim , którzy bezinteresownie zaoferowali pomoc w akcji i zapewnili dowóz wolontariuszy do Rachowa Starego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 © 2007 stunicholls.com

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 50, 22-300 Krasnystaw
email: pierwszeliceumkrasnystaw@interia.pl tel. (sekretariat): 082 576 21 46 fax: 082 576 00 61                                                                    J&S Studio