Wielkanocny konkurs na pisankę i palmę.


Krasnostawski Dom Kultury przy współpracy Agencji Rozwoju Lokalnego
Sp. z o.o., LGD „Krasnystaw PLUS” oraz LOT „Krasnystaw - Wrota
Roztocza” organizują: Konkurs na palmę i pisankę Wielkanocną.

Organizator:
Krasnostawski Dom Kultury
Współorganizatorzy:
Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”
Lokalna Organizacja Turystyczna „Krasnystaw – Wrota Roztocza”
Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.

Cel konkursu:
- konkurs skierowany jest do twórców ludowych z powiatu krasnostawskiego
- rozwijanie zainteresowań plastyką obrzędową oraz uchronienie od zapomnienia i promocja obrzędów
wielkanocnych regionu krasnostawskiego

Warunki uczestnictwa :

Prace będą nagrodzone w dwóch kategoriach:

tradycyjna palma wielkanocna: palmy powinny nawiązywać zarówno formą jak i surowcem do tradycyjnych
palm wielkanocnych występujących w naszym regionie tradycyjna pisanka wielkanocna: pisanki wykonane
techniką batiku (pisane woskiem) lub z wzorami skrobanymi ostrym narzędziem

Osoby zainteresowane konkursem proszone są o dostarczenie prac w ilości:

palmy – 3 sztuki
pisanki – 6 sztuk
Opisy prac musza zawierać: Imię i nazwisko autora, dokładny adres i numer telefonu.

Prace na konkurs należy dostarczyć lub nadsyłać pocztą do 31 marca 2011 r. na adres:

Krasnostawski Dom Kultury, ul. Piłsudskiego 66, 22-300 Krasnystaw (tymczasowa siedziba na okres
remontu Krasnostawskiego Domu Kultury – dawny budynek TBS).

Jury powołane przez Organizatora oceni prace konkursowe.

Rozstrzygniecie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 9 kwietnia 2011 r. w Sali Konferencyjnej Ratusza
Miejskiego w Krasnymstawie o godz. 9:00, po czym zapraszamy na KIERMASZ WIELKANOCNY.

Kiermasz odbędzie się Rynku Miejskim lub w przypadku niepogody w jego holu.

Zachęcamy do sprzedaży swoich wyrobów o charakterze wielkanocnym (palmy, pisanki, stroiki, baranki,
koszyczki, serwetki i inne rekwizyty świąteczne).

Osoba do kontaktu: Jadwiga Nowacka, Telefon: 82 576 22 18, 0 606 582 399

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 © 2007 stunicholls.com

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 50, 22-300 Krasnystaw
email: pierwszeliceumkrasnystaw@interia.pl tel. (sekretariat): 082 576 21 46 fax: 082 576 00 61                                                                    J&S Studio