Wręczenie dyplomów stypendium Prezesa Rady Ministrów.

 

4 listopada 2010r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendium Prezesa Rady Ministrów. Otrzymało je 29 najbardziej uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatów chełmskiego, krasnostawskiego i włodawskiego.  

W uroczystości uczestniczyli: Krzysztof Grabczuk – Marszałek Województwa Lubelskiego, Jarosław Szymczyk – dyrektor generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wicekurator Oświaty - Henryk Wagner, Arkadiusz Kwieciński - kierownik Delegatury Kuratorium w Chełmie, Janusz Szpak – Starosta Krasnostawski, Andrzej Kmicic – Wicestarosta Krasnostawski , Tadeusz Błyskosz – Naczelnik Wydziału Oświaty w Krasnymstawie.

Podczas uroczystości wręczono również stypendia Starosty Krasnostawskiego. Otrzymało je 18 uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu krasnostawskiego.

Prezes fundacji „Zacny uczynek” Roman Żelazny, wspierającej najzdolniejszą młodzież, wręczył stypendium uczennicy Zespołu Szkół Społecznych w Krasnymstawie.

Nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krasnymstawie, Janusz Ciechan otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi za Długoletnią Służbę.

Miłe spotkanie zakończyła część artystyczna przygotowana przez młodzież I LO w Krasnymstawie pod kierunkiem nauczycieli: Marzeny Altmajer –Chwały oraz Jacka Wojciechowskiego.

W uroczystości brali udział rodzice uczniów, dyrektorzy szkół i nauczyciele.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 © 2007 stunicholls.com

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 50, 22-300 Krasnystaw
email: pierwszeliceumkrasnystaw@interia.pl tel. (sekretariat): 082 576 21 46 fax: 082 576 00 61                                                                    J&S Studio