Jakub Antoniak stypendystą Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2014/2015

 

„Wiedzę możemy zdobywać od innych,
ale mądrości musimy nauczyć się sami.”

Adam Mickiewicz


W dniach 28 i 29 października 2014 r. w "Sali Błękitnej" Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Stypendia zostały przyznane za osiągnięcia w roku szkolnym 2013/2014. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się tylko jednemu uczniowi danej szkoły, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. W roku szkolnym 2014/2015 w województwie lubelskim stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymało 256 uczniów. Stypendium odebrał także uczeń I LO im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie Jakub Antoniak. W uroczystościach udział wzięli: Pan Wojciech Wilk, Wojewoda Lubelski, Pan Marian Starownik, Wicewojewoda, Pan Krzysztof Babisz, Lubelski Kurator Oświaty oraz stypendyści, ich nauczyciele i rodzice wyróżnionych uczniów. List z życzeniami do stypendystów i ich rodziców skierował Pan Tadeusz Sławecki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

W imieniu stypendystów podziękowania złożyły uczennice: z I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Lublinie i Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie. Na zakończenie uroczystości w programie artystycznym wystąpili uczniowie: Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. F. D. Kniaźnina i I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 © 2007 stunicholls.com

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 50, 22-300 Krasnystaw
email: pierwszeliceumkrasnystaw@interia.pl tel. (sekretariat): 082 576 21 46 fax: 082 576 00 61                                                                    J&S Studio