Stypendia Starosty Krasnostawskiego wręczone!

 

„Nauka - to potęgi klucz,
W tym moc, co więcej umie.”

Ignacy Baliński

14 stycznia 2014 roku w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie odbyła się gala wręczenia najlepszym uczniom szkół ponadgimnazjalnych stypendiów Starosty. Na uroczystości obecni byli: pan Janusz Szpak, Starosta Krasnostawski, pan Henryk Czerniej, Wicestarosta Krasnostawski, pan Marek Nowosadzki, przewodniczący Rady Powiatu, pani Edyta Fidecka, zastępca dyrektora Wydziału Wspierania Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Lublinie, pani Aleksandra Stachula, naczelnik Wydziału Oświaty w Starostwie Powiatowym, uczniowie wraz ze swoimi rodzicami oraz dyrektorzy szkół.  W swoim wystąpieniu Starosta Janusz Szpak gratulował młodzieży sukcesów, nauczycielom i dyrektorom placówek oświatowych wyjątkowo pracowitych, solidnych uczniów, rodzicom wspaniałych dzieci.

Na stypendia Starosty Krasnostawskiego ( miesięczna kwota to ponad 150 zł. ) zasłużyło 15 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu, którzy zdobyli bardzo wysokie średnie ze wszystkich przedmiotów w danej szkole. Stypendium przyznane za II semestr roku szkolnego 2012/2013 uczniowie będą otrzymywać do końca roku szkolnego. I LO reprezentowali: Jagoda Chmiel z klasy II c, Agnieszka Kusiak z klasy III c, Olga Madeja z klasy
II e oraz Jakub Antoniak z klasy II a. Uczniom towarzyszyła dumna z ich osiągnięć pani dyrektor Maria Kiliańska. Na uroczystości nie zabrakło również zadowolonych z sukcesów swoich dzieci rodziców.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 © 2007 stunicholls.com

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 50, 22-300 Krasnystaw
email: pierwszeliceumkrasnystaw@interia.pl tel. (sekretariat): 082 576 21 46 fax: 082 576 00 61                                                                    J&S Studio