SALON MATURZYSTÓW 2013.

                                             
  Jak co roku, w dniach 16-17 września  w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbywał się Salon Maturzystów. Łącznie pojawiło się na nim prawie 50 procent maturzystów z województwa lubelskiego. W tym wydarzeniu uczestniczyły także klasy maturalne z  I  LO im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie . W inauguracji tej edukacyjnej imprezy wzięli udział przedstawiciele lubelskich władz.
Należy przyznać, że Salon  Maturzystów  miał bardzo bogaty program. Przyszli studenci mogli zapoznać się z ofertami edukacyjnymi i wymaganiami rekrutacyjnymi różnych uczelni wyższych, spotkać się z przedstawicielami uczelni oraz wysłuchać wykładów specjalistów z Okręgowej Komisji Edukacyjnej na temat matury z różnych przedmiotów. Eksperci  przedstawili zasady egzaminu maturalnego (np. dostarczenie bibliografii na miesiąc przed maturą z języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu!), poruszyli temat najczęściej popełnianych błędów oraz udzielili porad i cennych wskazówek dotyczących przygotowań do egzaminów i radzenia sobie ze stresem.
  Gospodarzem tegorocznego Salonu Maturzystów był prorektor ds. studenckich i dydaktyki Uniwersytetu Przyrodniczego prof. dr hab. Krzysztof Gołacki.
 Dzięki zorganizowanemu przez szkołę wyjazdowi, maturzyści  z Jagiełły  zaopatrzyli się w aktualne Informatory, dostali  promocyjne gadżety od przedstawicieli różnych uczelni, a wielu z nich podjęło  już decyzję co do wyboru przyszłego kierunku  studiów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 © 2007 stunicholls.com

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 50, 22-300 Krasnystaw
email: pierwszeliceumkrasnystaw@interia.pl tel. (sekretariat): 082 576 21 46 fax: 082 576 00 61                                                                    J&S Studio