W cieniu wspomnień z obozu w Ravensbruck

                                    

 Nasi uczniowie biorą udział w różnych konkursach recytatorskich, ale ten był  z pewnością wyjątkowy…  Mowa o Konkursie Recytatorsko – Krasomówczym „W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej, lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów”. Uczestnicy zapoznali się zatem z poezją młodej dziewczyny z Lublina , która w czasie II wojny św. została wywieziona   do obozu w Ravensbruck.
 11 października 2012 roku w IV LO im. S. Sempołowskiej w Lublinie odbył się międzyszkolny etap tego konkursu. Naszą szkołę reprezentowały trzy uczennice - Kornelia Figiel z kl. IA (opiekun-p. A. Kosmowska) oraz Patrycja Lechus i Rebeka Nowak z II B (opiekun – p. A. Kowalska).  W recytatorskich zmaganiach na tym etapie wyróżnione zostały uczennice z klasy IIB, a tym samym znalazły się w finale, który odbył się 17 października 2012 r. w Trybunale Koronnym w Lublinie.  Jury obradowało w składzie: dr Wanda Półtawska – obozowa koleżanka G. Chrostowskiej jako  honorowa przewodnicząca , Alicja Jachiewicz – Szmidt, znana aktorka filmowa i teatralna, Alojzy Leszek Gzella , redaktor wydawnictwa Gal, Barbara Oratowska – kierownik „Muzeum pod Zegarem”, Jolanta Polańska – kierownik Działu Edukacji Muzeum Lubelskiego.
Oceniający przyznali II miejsce Patrycji Lechus, a Rebece Nowak – wyróżnienie. Konkurs zakończyło wystąpienie Wandy Półtawskiej, urodzonej w 1921 roku!, harcerki z czasu wojny, aresztowanej przez Gestapo, osadzonej w więzieniu na Zamku Lubelskim, a potem wywiezionej do obozu w Ravensbruck, gdzie była operowana doświadczalnie… Konkurs ten na pewno na  długo zapisze się  w pamięci wszystkich uczestników. 

 

                                                                                                                 Rebeka Nowak , II B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 © 2007 stunicholls.com

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 50, 22-300 Krasnystaw
email: pierwszeliceumkrasnystaw@interia.pl tel. (sekretariat): 082 576 21 46 fax: 082 576 00 61                                                                    J&S Studio