Jesienna turystyka w Jagielle .

 

20 października 2010r. odbył się VIII Rajd Pieszy „Stryjowskie Wąwozy – Szukamy Oznak Jesieni”, którego organizatorem było Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze – oddział w Krasnymstawie. W rajdzie uczestniczyła m.in. grupa uczniów (wraz z opiekunami – M. Altmajer-Chwałą, Urszulą Mazur, Renatą Lewandowską, Dorotą Matysiak i Sylwią Niemiec) z I LO im. W. Jagiełły w Krasnymstawie. W trasę ruszyły klasy: Ic, Ie, IIc, oraz chętni z klas Ia, IIIc.

Wietrzna pogoda i błoto na ubraniach nie zraziły młodych turystów. Młodzież dzielnie przebyła trasę ze Stryjowa do Izbicy, wędrując leśnymi ścieżkami, malowniczymi wąwozami i polnymi drogami. Chwilę zadumy dostarczyła wizyta na cmentarzy żydowskim w Izbicy, gdzie uczniowie obejrzeli zachowane macewy, pomnik i tablice upamiętniające zagładę Żydów.

Koniec wyprawy to gorący bigos i herbata w izbickiej „Padwie”, tam też odbyły się konkursy i koncert piosenki turystycznej w wykonaniu uczniów z Ic.

Każdy z uczestników rajdu otrzymał od organizatorów po czekoladzie i tym miłym akcentem zakończono bardzo udany VIII Rajd Pieszy.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 © 2007 stunicholls.com

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 50, 22-300 Krasnystaw
email: pierwszeliceumkrasnystaw@interia.pl tel. (sekretariat): 082 576 21 46 fax: 082 576 00 61                                                                    J&S Studio