Konkurs Piosenki Międzynarodowej.


Dnia 1 września 2011 roku w naszej szkole odbyła się akademia rozpoczynająca rok szkolny
2011/2012. Została ona podzielona na dwie części. Część oficjalną rozpoczęła przemówieniem pani
dyrektor Maria Kiliańska, która przywitała zaproszonych gości: wicestarostę Henryka Czernieja,
Helenę Karchuć prezes Stowarzyszenia Absolwentów Gimnazjum i Liceum im. Władysława Jagiełły w
Krasnymstawie, przewodniczącego Rady Rodziców, Witolda Boruczenko oraz wszystkich uczniów i
pracowników szkoły.

Po pani dyrektor głos zabrał pan Henryk Czerniej, który opowiadał o swoich doświadczeniach
ze szkolnych lat. Następnie wystąpił pan Witold Boruczenko, w kilku słowach dziękując za zaproszenie
oraz motywując do wytrwałej pracy w nadchodzącym roku.

Po części oficjalnej nastąpiło wyprowadzenie sztandaru szkoły i rozpoczęła się część
artystyczna przygotowana przez uczniów klasy II „e” pod kierownictwem wychowawczyni, pani Sylwii
Niemiec oraz nauczycielki języka polskiego, pani Doroty Matysiak. Miała ona na celu uczczenie 72
rocznicy wybuchu II wojny światowej. Nasi koledzy i koleżanki w bardzo przystępny i ciekawy sposób
przypomnieli o tamtych czasach.

<

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 © 2007 stunicholls.com

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 50, 22-300 Krasnystaw
email: pierwszeliceumkrasnystaw@interia.pl tel. (sekretariat): 082 576 21 46 fax: 082 576 00 61                                                                    J&S Studio