Planujemy swoją karierę zawodową!

 

 

W dniach 17.11.2014r. – 23.11.2014r. szkoła będzie uczestniczyła w programie „Otwarta firma – Biznes przy tablicy” w ramach światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, obchodzonego jednocześnie w 143 krajach świata. Celem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości jest stworzenie środowiska społecznego, które aktywnie wspiera przedsiębiorcze postawy i inicjatywy młodych ludzi.

Uczestnicząc w programie szkoła:

 tworzy sprzyjającą atmosferę dla współpracy z przedstawicielami życia

gospodarczego w regionie,

 buduje pozytywne relacje z lokalnym biznesem,

 umożliwia młodzieży bezpośredni kontakt z praktykami biznesu,

 przygotowuje uczniów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym,

 pomaga młodym ludziom rozwijać przedsiębiorcze zachowania w miejscu zamieszkania,

 przybliża podstawowe zasady podejmowania działalności gospodarczej,

 umożliwia uczniom poznanie specyfiki lokalnego rynku pracy,

 przygotowuje uczniów do wejścia na rynek pracy,

 pomaga młodym ludziom związać ich przyszłość z rodzinną miejscowością.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 © 2007 stunicholls.com

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 50, 22-300 Krasnystaw
email: pierwszeliceumkrasnystaw@interia.pl tel. (sekretariat): 082 576 21 46 fax: 082 576 00 61                                                                    J&S Studio