„Wspomnień czar”

Ile razem dróg przebytych,

ile ścieżek przedeptanych…”

K. I. Gałczyński

 

Dnia 23 września 2014 r. w murach I Liceum odbyło się spotkanie towarzyskie, na które wszystkich pracowników szkoły zaprosiła ustępująca dyrektor – pani Maria Kiliańska. Swoją obecnością zaszczycili włodarze powiatu krasnostawskiego w osobach: pan Janusz Szpak - Starosta Krasnostawski, pan Henryk Czerniej – Wicestarosta, pan Marek Nowosadzki – Przewodniczący Rady Powiatu. Obecna była również Naczelnik Wydziału Oświaty- pani Aleksandra Stachula, a także jej poprzednik na tym stanowisku – pan Tadeusz Błyskosz.

Świeżo upieczona emerytka – pani Maria Kiliańska pragnęła bardzo serdecznie podziękować wszystkim życzliwym jej osobom, które spotkała na drodze swej zawodowej kariery. Z tego też powodu na spotkanie zaproszeni byli również dyrektorzy krasnostawskich placówek oświatowych oraz szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Pani Kiliańska nie zapomniała też o piastującej stanowisko Prezesa Stowarzyszenia Absolwentów – pani Helenie Karchuć oraz o emerytowanym dyrektorze I LO – Czesławie Kozinie, który przed laty zatrudnił ją w tej szacownej placówce, dając możliwość zawodowego rozwoju.

Spotkanie rozpoczęła krótka część artystyczna, utrzymana w liryczno – wspomnieniowym tonie. Podziękowaniom ze strony pani dyrektor i przemówieniom przybyłych gości nie było końca!

Z całego serca życzymy pani Marii Kiliańskiej realizacji najskrytszych marzeń i planów oraz samych słonecznych dni, wypełnionych po brzegi radością z życia na emeryturze!!!

 

Społeczność

I Liceum Ogólnokształcącego w Krasnymstawie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 © 2007 stunicholls.com

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 50, 22-300 Krasnystaw
email: pierwszeliceumkrasnystaw@interia.pl tel. (sekretariat): 082 576 21 46 fax: 082 576 00 61                                                                    J&S Studio