DZIEŃ PATRONA 2014

Dnia 4 marca 2014 roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie odbyła się coroczna uroczystość upamiętniająca króla Władysława Jagiełłę – patrona naszej szkoły. Spotkanie rozpoczęło się
od powitania przez Panią Dyrektor Marię Kiliańską przybyłych gości w osobach :

-Wicestarosty Krasnostawskiego-Pana Henryka Czernieja

-Prezesa Stowarzyszenia Absolwentów Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły - Pani Heleny Karchuć

-Asystenta Regionalnego prof. Zbigniewa Zaleskiego, Posła do Parlamentu Europejskiego - Pani Małgorzaty Stadnik

- Naczelnika Wydziału Oświaty – Pani Aleksandry Stachuli.

Na uroczystość zaproszono także nauczycieli z gimnazjów powiatu krasnostawskiego wraz z uczniami, którzy zostali laureatami konkursów przedmiotowych, organizowanych przez I LO. W części oficjalnej akademii Pani Dyrektor Maria Kiliańska wygłosiła przemówienie, w którym przedstawiła najważniejsze fakty z życia Władysława Jagiełły, podkreślając jego liczne zasługi, wpływające na rozwój i znaczenie naszego kraju. Następnie odbyło się wręczenie nagród i dyplomów laureatom poszczególnych konkursów.

Kolejnym punktem akademii była część artystyczna. Uczniowie klasy II B, przygotowujący się do występu pod opieką Pani Katarzyny Nowackiej i Pani Anny Kowalskiej, zaprezentowali operetkę, przedstawiającą przygotowania do ślubu królowej Jadwigi i króla Władysława Jagiełły. Scenariusz przedstawienia opracowała uczennica klasy IIB - Klaudia Kalinecka. Partie wokalne uczniów,
a w szczególności Klaudii Kalineckiej i Daniela Marczewskiego sprawiły, że jeszcze długo będziemy wspominać tę akademię. Uroczystość zakończyła się piosenką „Niech mówią, że to nie jest miłość" Piotra Rubika, zaśpiewaną przez „aktorów”
z II B i nagrodzoną gromkimi oklaskami publiczności!

Dominika Mazurek , kl. II B.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 © 2007 stunicholls.com

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 50, 22-300 Krasnystaw
email: pierwszeliceumkrasnystaw@interia.pl tel. (sekretariat): 082 576 21 46 fax: 082 576 00 61                                                                    J&S Studio