Znów I LO najlepszą szkołą w powiecie!!!

08.01.2014 jako jedyna szkoła w powiecie krasnostawskim zostaliśmy zakwalifikowani do realizacji projektu: ,,Pl: e-Odnawialne Źródła Energii Lubelszczyzny (e-OZEL) - system zwiększający zainteresowanie uczniów kontynuacją kształcenia na kierunkach GOW".

Głównym celem projektu jest wzmocnienie szans na zatrudnienie dzięki uatrakcyjnieniu oferty edukacyjnej szkół poprzez wypracowanie współpracy ze szkołami wyższymi e-OZEL, zwiększającego zainteresowanie uczniów kontynuacją kształcenia na kierunkach energetyka i ochrona środowiska. Projekt będzie trwał od stycznia do czerwca 2014 roku. Wymiernym zyskiem będzie otrzymany przez szkołę nowoczesny sprzęt, w tym tablica interaktywna.

Nauczycielem-animatorem OZE została p.Beata Dmitroca, uczniowie-gracze to przedstawiciele klasy IIc: Jagoda Chmiel, Natalia Czuba, Paulina Kaluźniak, Aneta Wrzyszcz, Patrycja Żaba.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 © 2007 stunicholls.com

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 50, 22-300 Krasnystaw
email: pierwszeliceumkrasnystaw@interia.pl tel. (sekretariat): 082 576 21 46 fax: 082 576 00 61                                                                    J&S Studio