Uczennica Jagiełły laureatką Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.W dniach 20-21 marca w Centrum Edukacji Statystycznej Głównego Urzędu Statystycznego w Jachrance koło Warszawy odbyły się zawody finałowe XXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Wśród trzydziestu laureatów, wyłonionych z finałowej setki uczestników z całej Polski, znalazła się Dominika Czyż, uczennica klasy IIIA I LO im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie, która uplasowała się na IX miejscu.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej organizowana jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne od 1987 roku. Celem Olimpiady jest edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej należy do jednej z najbardziej popularnych pod względem liczby uczestników: w dotychczasowych dwudziestu dwóch edycjach OWE wzięło udział blisko 250 tys. uczniów. Uczestnicy Olimpiady rywalizują o wiele cennych nagród. Wśród nich znajdują się indeksy na najlepsze uczelnie w Polsce, nagrody pieniężne, stypendia naukowe, wyjazdy zagraniczne oraz szereg nagród rzeczowych. Laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zasilają szeregi kadr menedżerów, nauczycieli akademickich i fachowców w różnych dziedzinach praktyki gospodarczej.

Hasłem przewodnim tegorocznej XXIII Olimpiady, nad którą honorowy patronat objął wicepremier RP, minister gospodarki Waldemar Pawlak, były „Wahania koniunktury a rozwój gospodarki”. W etapie centralnym wzięło udział pięciu zawodników z województwa lubelskiego, w tym uczennica I LO w Krasnymstawie. Opiekunem Dominiki była p. Ewa Domańska, nauczycielka podstaw przedsiębiorczości. Zawody finałowe, do których zakwalifikowano stu najlepszych uczestników (w tym 12 dziewcząt) z całej Polski wyłonionych spośród niemal 15 tysięcy startujących w eliminacjach szkolnych oraz okręgowych, składały się z dwóch części. W etapie pisemnym uczniowie prezentowali swoje umiejętności z zakresu teorii ekonomii, polityki gospodarczej, analizy finansowej oraz zarządzania, rozwiązując zadanie analityczne oraz test złożony z pytań wielokrotnego wyboru. Kolejną częścią zmagań było napisanie eseju prezentującego wady i zalety stabilizacyjnej polityki państwa w odniesieniu do klasycznych i keynesistowskich teorii cyklu koniunkturalnego. Część ustna, do której kwalifikowano 50 najlepszych uczestników, polegała na odpowiedzi na dwa pytania (np. o rolę rynku kredytów dla gospodarstwa domowych, stabilność systemu bankowego w Polsce czy sposoby walki z deficytem budżetowym w finansach publicznych) przed komisją, złożoną z wykładowców czołowych uczelni ekonomicznych w Polsce (m.in. prof. Eugeniusz Kwiatkowski z Uniwersytetu Łódzkiego). Tytuł laureata uzyskało trzydziestu zawodników (wśród nich 3 dziewczęta), którzy zdobyli największą liczbę punktów, pozostałym przyznano tytuł finalisty. Zwycięzcą XXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej został Piotr Żoch z Warszawy. Uczennica I LO, Dominika Czyż, zajęła IX miejsce, uzyskując 92 punkty na 135 możliwych do zdobycia. Uroczyste zakończenie XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbędzie się w czerwcu – przewidziano spotkanie laureatów w Ministerstwie Finansów oraz na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Warto wspomnieć, iż organizatorzy Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej przygotowali dla uczestników zawodów centralnych szereg atrakcji. Uczniowie wzięli udział w specjalnym spotkaniu ze Sławomirem Skrzypkiem, Prezesem Narodowego Banku Polskiego, w czasie którego rozgorzała dyskusja na temat przystąpienia Polski do systemu ERM II oraz strefy euro. W programie było również zwiedzanie Gabinetu Numizmatycznego, gdzie finaliści OWE mogli podziwiać, między innymi, milion polskich złotych. Swoją obecnością finał Olimpiady zaszczycił również prof. Witold Orłowski, który przygotował dla uczniów wykład pt. „Świat oszalał” na temat ostatniego kryzysu finansowego, wyjaśniający dlaczego Polska stała się „zieloną wyspą” na mapie Europy pogrążonej w recesji.

 

© 2007 stunicholls.com

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 50, 22-300 Krasnystaw
email: pierwszeliceumkrasnystaw@interia.pl tel. (sekretariat): 082 576 21 46 fax: 082 576 00 61                                                                    J&S Studio