„Pora zaczynać...”
Początek nowego roku szkolnego w Jagielle

 

W I Liceum Ogólnokształcącym im. W. Jagiełły w Krasnymstawie zainaugurowano nowy rok szkolny 2014/2015.

Uroczystość rozpoczęła dyrektor szkoły- pani Edyta Fidecka. Powitała zaproszonych gości, m.in. senatora RP- pana Józefa Zająca, starostę krasnostawskiego- pana Janusza Szpaka, wicestarostę- pana Henryka Czernieja, naczelnik wydziału oświaty- panią Aleksandrę Stachulę, wiceprzewodniczącego Rady Rodziców- pana Artura Rogowskiego oraz przewodniczącą Stowarzyszenia Absolwentów- panią Helenę Karchuć. Ze szczególną atencją zwróciła się do odchodzącej na emeryturę swojej poprzedniczki na stanowisku dyrektora- pani Marii Kiliańskiej, której podziękowała za wieloletnią pracę. Przywitała również Grono Pedagogiczne i zebraną w sali gimnastycznej młodzież. Zapoznała zebranych z zadaniami, stojącymi przed społecznością szkoły w roku szkolnym 2014/2015.

Głos zabrali również goście. Starosta krasnostawski-pan Janusz Szpak- podziękował za wieloletnią pracę odchodzącej na emeryturę dotychczasowej dyrektor szkoły pani Marii Kiliańskiej, a nowej dyrektor szkoły, pani Edycie Fideckiej, życzył sukcesów w kierowaniu pracą I LO w Krasnymstawie. Sukcesów i udanego nowego roku życzył też uczniom i nauczycielom wiceprzewodniczący Rady Rodziców.

Ze społecznością szkoły pożegnała się odchodząca Pani Dyrektor- Maria Kiliańska. W imieniu uczniów z podziękowaniem za współpracę zwróciła się do Niej przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego- Kornelia Figiel.

Program przypominający 75 rocznicę wybuchu II wojny światowej i 70 rocznicę wybuchu powstania warszawskiego, złożony z informacji historycznych, wierszy i piosenek, przygotowała kl. IID pod kierunkiem pani Marzeny Altmajer- Chwały i pana Jacka Wojciechowskiego. W drugiej części uroczystości uczniowie zaprezentowali też montaż słowno- muzyczny pt. „Róbmy swoje”, w którym w żartobliwej formie zwrócili się do swoich kolegów, przypominając im, co ich czeka w szkole.

Po skończonej uroczystości uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 © 2007 stunicholls.com

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 50, 22-300 Krasnystaw
email: pierwszeliceumkrasnystaw@interia.pl tel. (sekretariat): 082 576 21 46 fax: 082 576 00 61                                                                    J&S Studio