Podsumowanie II Wojewódzkiego Konkursu Poprawności Językowej -
„Mówię i piszę po polsku.” - Ojczyzna Polszczyzna w Jagielle.

27 marca 2014 roku Krasnystaw w I Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie odbył się II Wojewódzki Konkurs Poprawności Językowej - „Mówię i piszę po polsku.” Organizatorzy konkursu pragnęli przyczynić się do popularyzacji kultury języka polskiego, krzewienia polszczyzny poprawnej i pięknej.

Za stronę merytoryczną zadań konkursowych (dyktando i test poprawnościowy) odpowiadała przewodnicząca Komisji Konkursowej, pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, pani dr Anna Majewska – Wójcik. Patronat honorowy nad konkursem objęli:

- Katedra Języka Polskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,

- Starosta Krasnostawski,

- Towarzystwo Miłośników Języka,

- Polskie Towarzystwo Dysleksji,

- Polskie Towarzystwo Kaligraficzne,

- Wydawnictwo Pedagogiczne Operon .

Fundatorami cennych nagród rzeczowych byli:

- Starosta Krasnostawski,

- Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie,

- Bank Zachodni WBK S.A. Oddział Krasnystaw

- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie,

- PZU Oddział Zamość,

- Warta - Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S. A. Oddział Lublin,

- pan Tomasz Czerwonka, właściciel sklepu komputerowego Commpol w Krasnymstawie,

- pani Elżbieta Kmieć, przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Powiatu w Krasnymstawie,

- pan Marek Piwko, członek Zarządu Rady Powiatu,

- pan Wiesław Siwiec, właściciel sklepu Agat w Krasnymstawie ,

- Piekarnia Małgoś z Siennicy Różanej.

Konkurs objęły swoim patronatem następujące media:

- Telewizja Kablowa Krasnystaw

- Nowy Tydzień ,

- Super Tydzień .

Wszystkim darczyńcom i sympatykom dziękujemy za okazaną życzliwość i zainteresowanie.

 

Do zmagań konkursowych na etapie szkolnym przystąpili uczniowie z 39 szkół ponadgimnazjalnych. W etapie wojewódzkim brało udział 60 uczestników z województwa lubelskiego. Uczniowie przyjechali z: Adamowa, Biłgoraja, Chełma, Szczebrzeszyna, Zamościa, Świdnika, Kijan, Kraśnika, Lublina, Lubartowa, Łęcznej, Milanowa, Międzyrzeca Podlaskiego, Radzynia Podlaskiego, Ryk, Wisznic, Włodawy, Stoczka Łukowskiego, Żółkiewki, Puław. Nie zabrakło oczywiście uczniów z Krasnegostawu. Sprawdzanie, weryfikację i rozkodowanie prac uczestników konkursu nadzorowała Komisja w składzie:

dr Anna Majewska- Wójcik – przewodnicząca,

Marzena Altmajer – Chwała – członek,

Anna Kowalska – członek,

Dorota Matysiak – członek.

 

 

 

Szczegółowe wyniki zmagań konkursowych przedstawiają się następująco:

Lp.

Nazwa szkoły

Imię i nazwisko uczestnika

Imię i nazwisko opiekuna

Liczba zdobytych punktów

(maks 160p.)

1.

Zespół Szkół im.

gen. F. Kamińskiego

Adamów

Łukasz Wrzosek

 

Barbara Walo

127

2.

Liceum Ogólnokształcące

im. ONZ

Biłgoraj

Agata Hułas

 

Sylwia Szcząchor

Jadwiga Rataj

 

Barbara Chołyst

130,5

 

124

3.

Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących

Biłgoraj

Jowita Cap

 

Magdalena Zawiślak

Iwona Startek

 

Celina Wojtak

123

 

118

4.

I Liceum Ogólnokształcące

Chełm

Natalia Wojtaszuk

Kornelia Staszewska

Robert Wojciechowski

134,5

111

5.

II Liceum Ogólnokształcące

Chełm

Katarzyna Gierun

Sylwia Starzyńska

Beata Tomaszewska

Karolina Sobińska

130,5

125,5

6.

Zespół Szkół Rolniczych

Kijany

Jagoda Urban

Monika Markowska

Maria Kalamon

82,5

90

7.

Liceum Ogólnokształcące im. J. Pawła II

Krasnobród

Karolina Trześniewska

Danuta Korzeniowska

 

106,5

8.

I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły

Krasnystaw

Natalia Dzida

 

Olga Karpacz

Dorota Matysiak

 

Anna Kosmowska

114

 

123,5

9.

II Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida

Krasnystaw

Michał Bobryk

 

Karolina Kozak

Bożena

Szafran - Ogonowska

133,5

 

107

10.

Zespół Szkół

Ponadgimnazjalnych nr 1 im. T. Kościuszki

Krasnystaw

Anna Karczewska

 

Paulina Bociąg

Marta Maślona

 

Agnieszka Kostrzanowska

93

 

85

11.

Zespół Szkół

Ponadgimnazjalnych nr 2 im. B. Głowackiego

Krasnystaw

Kamil Kowalik

 

Damian Kapica

Edyta Pomijan

 

Anna Kurzak

117,5

 

67

12.

Zespół Szkól nr 1

Kraśnik

Karol Kasperski

Ewelina Latos

Wioletta Skrzyńska

Renata Staruch

120

93,5

13.

II Liceum Ogólnokształcące

im. P. Firleja

Lubartów

Zofia Pióro

 

Marcelina Oniszuk

Agnieszka Opolska

 

Aleksandra Solarz

118

 

121,5

14.

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej

Lubartów

Damian Zarębski

Katarzyna Paśnik

Iwona Mocior

Katarzyna Syta -Wasak

101,5

70,5

15.

IV Liceum Ogólnokształcące

im. S. Sempołowskiej

Lublin

Natalia Kaniewska

 

Weronika Kwiatek

Agnieszka Gąsiorowska

Justyna Krupińska

105

 

94

16.

VII Liceum Ogólnokształcące

im. M. Konopnickiej

Lublin

Karolina Żmuda

 

Sylwia Sowa

Katarzyna Kasprzycka

87,5

 

91,5

17.

XXI Liceum Ogólnokształcące

im. Św. St. Kostki

Lublin

Michał Malec

 

Rafał Maksim

 

Eliza Cieślak

127

 

114

18.

XXIII Liceum Ogólnokształcące

im. Nauczycieli Tajnego

Nauczania

Lublin

Anna Kruczek

 

Anna Machnio

 

Anna Polakowska

119

 

135

19.

I Liceum Ogólnokształcące

im. J. Zamoyskiego

Łęczna

Monika Kurek

 

Julita Sobieraj

Anna Ładak

 

Magdalena Kafarska

125,5

 

117

20.

Liceum Ogólnokształcące

im. Gen. Sikorskiego

Międzyrzec Podlaski

Martyna Bałkowiec

 

Aleksandra Stysiał

Anna Olesiejuk-Idzikowska

Marta Zgorzałek

104

 

129

21.

Zespół Szkół

Ponadgimnazjalnych

Milanów

Paula Mazurek

 

Paula Szczygielska

Marta Musiatowicz

Gertruda Banachowic

66

 

85,5

22.

Zespół Szkół nr 2

im. E. Kwiatkowskie-go

Puławy

Wioleta Mazur

 

Michał Wnuk

 

Monika Fijołek

72,5

 

115

23.

I Liceum Ogólnokształcące

Radzyń Podlaski

Agnieszka Kotowska

Monika Fijałek

Renata Kwasek

126

131

24.

I Liceum Ogólnokształcące im. M Skłodowskiej – Curie

Ryki

Agnieszka Tomaszek

Małgorzata Zaręba

 

Anna Głowienka

101

 

118,5

25.

Zespół Szkół

Liceum Ogólnokształcące

Stoczek Łukowski

Aleksandra Wojtasik

Katarzyna Słowik

 

Anna Czub

84,5

 

103

26.

Zespół Szkół nr 2

im. Klukowskiego

Szczebrzeszyn

Marta Kruk

 

Agnieszka Mazur

 

Bożena Lisek

94

 

94

27.

Liceum Ogólnokształcące

im. W. Zawadzkiego

Wisznice

Karolina Karpiuk

 

Kamil Jaromin

 

Edyta Olesiejuk

123

 

105

28.

I Liceum Ogólnokształcące

im. T. Kościuszki

Włodawa

Kinga Cherszepska

 

Patryk Torbicz

Iwona Korzeniewska

 

Róża Szaraniuk

126

 

119,5

29.

Zespół Szkół Zawodowych

i II Liceum Ogólnokształcące

Włodawa

 

Olga Semeniuk

 

Zbigniew Sidoruk

 

113,5

30.

I Liceum Ogólnokształcące

im. J. Zamoyskiego

Zamość

Eliza Byra

 

Oliwia Rybczyńska

 

Magdalena Lis

126,5

 

125,5

31.

Technikum Zakładu
Doskonalenia Zawodowego


im. J. Kilińskiego
Zamość

Aleksandra Tymbel

 

Wioleta Milczuk

97,5

32.

Zespół Szkół

Ponadgimnazjalnych

Żółkiewka

Karolina Kowalik

 

Klaudia Fila

 

Barbara Jarosz

109,5

 

100,5

 

Główne nagrody, 3 indeksy na wybrany kierunek studiów prowadzonych przez Instytut Filologii Polskiej (filologia polska, edytorstwo, wiedza o teatrze) Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, otrzymali laureaci:

I miejsce – Anna Machnio, uczennica pani Anny Polakowskiej z XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie,

II miejsce – Natalia Wojtaszuk, uczennica pana Roberta Wojciechowskiego z I Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie,

III miejsce – Michał Bobryk, uczeń pani Bożeny Szafran – Ogonowskiej z II Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Krasnymstawie.

Laureaci konkursu otrzymali również okolicznościowe statuetki dla swoich szkół.

Dziesięciu finalistów konkursu otrzymało cenne nagrody: tablet, cyfrowy aparat fotograficzny, ipod, nagrody książkowe, sprzęt komputerowy. Oprócz trzech wymienionych wyżej uczestników byli to:

•  Monika Fijałek, uczennica pani Renaty Kwasek z I Liceum Ogólnokształcącego
w Radzyniu Podlaskim

•  Katarzyna Gierun, uczennica pani Beaty Tomaszewskiej z II Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie

•  Agata Hułas, uczennica pani Jadwigi Rataj z Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ
w Biłgoraju

•  Aleksandra Stysiał, uczennica pani Marty Zgorzałek z Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim

•  Łukasz Wrzosek, uczeń pani Barbary Walo z Zespołu Szkół im. Gen. F. Kamińskiego
z Adamowa

•  Michał Malec, uczeń pani Elizy Cieślak z XXI Liceum Ogólnokształcącego im. Św. St. Kostki w Lublinie

•  Eliza Byra, uczennica pani Magdaleny Lis z I Liceum Ogólnokształcącego im.
J. Zamoyskiego w Zamościu

Nagrodę za najlepszą pracę pod względem estetycznym, ufundowaną przez pana Wiesława Siwca, właściciela sklepu Agat w Krasnymstawie, oraz Polskie Towarzystwo Kaligraficzne, przyznano Natalii Wojtaszuk z I Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie,

Nagrody dla autorów najlepszych prac z powiatu krasnostawskiego przyznano:

•  Michałowi Bobrykowi, uczniowi pani Bożeny Szafran – Ogonowskiej z II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie. Fundatorem nagrody jest pan Marek Piwko – radny powiatu krasnostawskiego.

•  Oldze Karpacz, uczennicy pani Anny Kosmowskiej z I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie. Fundatorką nagrody jest pani Elżbieta Kmieć - przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Powiatu w Krasnymstawie.

•  Kamilowi Kowalikowi, uczniowi pani Edyty Pomijan z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. B. Głowackiego w Krasnymstawie. Fundatorką nagrody jest również pani Elżbieta Kmieć.

Uroczystą galę II Wojewódzkiego Konkursu Poprawności Językowej - „Mówię i piszę po polsku” zaszczycili swoją obecnością:

Pan Henryk Czerniej - Wicestarosta Krasnostawski

Pan Marek Piwko, członek Zarządu Rady Powiatu,

Pani dr Anna Majewska - Wójcik – pracownik KUL Jana Pawła II Katedra Języka Polskiego

Pani Agata Poręba – pracownik KUL Jana Pawła II Katedra Języka Polskiego, która podczas części konkursowej wygłosiła referat dla opiekunów uczestników zmagań

Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych powiatu krasnostawskiego ,

Pan Krzysztof Bortacki – przedstawiciel Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Krasnystaw

Pan Sławomir Kozioł - Kierownik Oddziału Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie

Pan Wiesław Siwiec, właściciel sklepu Agat w Krasnymstawie.

 

Pani dyrektor Maria Kiliańska podkreśliła w swoim wystąpieniu, że sprawne posługiwanie się językiem jest niezwykle trudne. Istnieje kilka niezbędnych warunków osiągnięcia owej sprawności. Trzeba dbać o poprawność języka, stosowność stylistyczną, grzeczność, prawdę i szczerość oraz piękno wypowiedzi. Nie każdy jest w stanie osiągnąć mistrzostwo, ale każdy może mniej lub bardziej próbować zbliżyć się do ideału. Prawdziwym mistrzem słowa nazwiemy tego, kto nie tylko dobrze zna dany język, nie popełnia błędów, wie, jak dostosować swą wypowiedź do określonych warunków, używając języka, skutecznie osiąga zamierzone cele, ale również wysławia się pięknie, nie stroni od humoru, żartu, wzniosłości, dąży do prawdy, szanuje swego rozmówcę.

II Wojewódzki Konkurs Poprawności Językowej - „Mówię i piszę po polsku” był przedsięwzięciem edukacyjnym, które odbyło się dzięki zespołowi nauczycieli języka polskiego, informatyki, wiedzy o kulturze i pracowników administracyjnych szkoły pracujących pod kierunkiem pani dyrektor Marii Kiliańskiej.

Za pomoc w organizacji konkursu składamy szczególne podziękowania:

pani dyrektor Marii Kiliańskiej,

pani wicedyrektor Annie Król,

pani Annie Kosmowskiej,

pani Annie Kowalskiej,

pani Marzenie Altmajer – Chwale,

pani Dorocie Matysiak,

pani Tamarze Koterwas,

pani Elżbiecie Tomaszewskiej,

pani Anecie Suchorab,

panu Andrzejowi Wojtaszkowi,

uczniom klas II a i e, Ib i c, IIIa.

Konkursowe działania szkoły bardzo aktywnie wspierali rodzice uczniów Jagiełły, za co serdecznie dziękujemy. Miło nam, że zawsze możemy na Państwa liczyć!

Zwycięzcom konkursu i ich opiekunom gratulujemy, wszystkim uczestnikom zmagań życzymy dalszych sukcesów! Do zobaczenia w przyszłym roku!

 

 

 

Anna Kosmowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 © 2007 stunicholls.com

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 50, 22-300 Krasnystaw
email: pierwszeliceumkrasnystaw@interia.pl tel. (sekretariat): 082 576 21 46 fax: 082 576 00 61                                                                    J&S Studio