Świątecznie w Jagielle

19 grudnia w I Liceum odbyło się przedświąteczne bożonarodzeniowe spotkanie. Pierwszą część imprezy stanowiło podsumowanie grudniowych działań charytatywnych podjętych przez młodzież z naszego liceum. Następnie młodzi aktorzy zaprezentowali montaż słowno – muzyczny pod tytułem ,, Do Betlejem nie jest tak daleko…”. Przedstawienie, ukazujące komercjalizację świąt Bożego Narodzenia i tęsknotę człowieka za marginalizowanymi we współczesnym świecie wartościami duchowymi, zostało gorąco przyjęte przez zgromadzoną publiczność.

Po spektaklu głos zabrał katecheta, ks . Adam Musiel, który w krótkim wystąpieniu podkreślił ważność świąt Narodzenia Pańskiego. Spotkanie zostało zakończone złożeniem życzeń przez dyrektor Marię Kiliańską, po czym zgromadzeni podzielili się opłatkiem.

Uroczystość przygotowała klasa IIc pod opieką wychowawczyni p. Doroty Matysiak i p. Jacka Wojciechowskiego , pedagoga szkolnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 © 2007 stunicholls.com

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 50, 22-300 Krasnystaw
email: pierwszeliceumkrasnystaw@interia.pl tel. (sekretariat): 082 576 21 46 fax: 082 576 00 61                                                                    J&S Studio