XXIII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

 

Dnia 21 czerwca 2010 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się uroczyste zakończenie XXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, w którym uczestniczyła uczennica naszej szkoły Dominika Czyż z klasy IIIa, laureatka centralnego etapu tej olimpiady oraz jej opiekunka mgr Ewa Domańska.

Honorowy patronat nad olimpiadą sprawował wicepremier RP, minister gospodarki Waldemar Pawlak. Z ramienia organizatorów olimpiady spotkanie prowadzili: wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego dr Artur Pollok oraz przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej prof.dr hab. Stanisław Owsiak. Z młodzieżą spotkał się również przedstawiciel Kancelarii Prezesa Rady Ministrów podsekretarz stanu Adam Jasser.

Laureaci otrzymali wiele cennych nagród w postaci stypendiów naukowych, stażów i wyjazdów zagranicznych. Poza tym wręczono im nagrody rzeczowe, m.in. komputery przenośne i komplety książek o tematyce ekonomicznej. Laureaci oraz ich opiekunowie odwiedzili również Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, gdzie w imieniu prezesa Giełdy zostali przyjęci przez dr Lidię Adamską – członka Zarządu Giełdy, która przedstawiła nowe kierunki rozwoju GPW w Warszawie.© 2007 stunicholls.com

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 50, 22-300 Krasnystaw
email: pierwszeliceumkrasnystaw@interia.pl tel. (sekretariat): 082 576 21 46 fax: 082 576 00 61                                                                    J&S Studio