Mamy finalistę XXI Olimpiady Informatycznej !

Dwaj młodzi informatycy z naszego liceum ,bracia Michał (klasa IIIa) i Maciej (klasa Ia) Sypetkowscy , brali udział w eliminacjach XXI Olimpiady Informatycznej. Pierwszy etap polegał na samodzielnym rozwiązywaniu zadań opublikowanych przez organizatorów i przesłaniu ich do weryfikacji. Michał i Maciej pomyślnie przeszli wstępne eliminacje. Zostali zakwalifikowani do II etapu, który odbył się w dniach od 11 do 14 lutego 2014r. na Wydziale Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego. Zawody II stopnia polegały na samodzielnym rozwiązywaniu zadań w ciągu dwóch pięciogodzinnych sesji odbywających się w kolejnych dniach zawodów.

Do centralnego etapu XXI Olimpiady Informatycznej przeszedł Maciej Sypetkowski , uczeń klasy Ia o profilu menedżersko - informatycznym. Finaliści mają zapewnione znaczące przywileje : ocenę celującą z przedmiotu, zwolnienie ze zdawania egzaminu maturalnego z informatyki , co jest równoznaczne z wystawieniem najwyższej oceny na świadectwie maturalnym oraz wolny wstęp na większość uczelni, które kształcą studentów na Wydziale Informatyki.Nad przygotowaniem braci Sypetkowskich do olimpijskich zmagań czuwał p. Andrzej Wojtaszek , n-l informatyki w I LO im. Władysława Jagiełły.

Cieszymy się z naszych informatycznych osiągnięć, gratulujemy Maćkowi i p. A. Wojtaszkowi oraz życzymy dalszych sukcesów w kolejnych olimpiadach i konkursach!

Maciek jest także zdolnym matematykiem. Brał udział w tegorocznej LXV edycji Olimpiady Matematycznej i dotarł do etapu okręgowego. Zawody matematyczne są trójstopniowe. Uczestnikiem olimpiady staje się uczeń, który przyśle rozwiązanie co najmniej jednego zadania. Do zakwalifikowania się do zawodów drugiego stopnia nie jest konieczne rozwiązanie wszystkich zagadnień pierwszego stopnia. Zadania należy rozwiązywać samodzielnie , choć można zadawać pytania innym osobom, również nauczycielom, w celu wyjaśnienia wątpliwości. W przypadku stwierdzenia niesamodzielności komitet okręgowy podejmuje odpowiednie kroki aż do dyskwalifikacji włącznie. Rozwiązania zadań przesyła się listem poleconym do komitetu okręgowego właściwego dla adresu szkoły. Maciejem – matematykiem zajmuje się p. Andrzej Skiba ,n-l matematyki w I LO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 © 2007 stunicholls.com

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 50, 22-300 Krasnystaw
email: pierwszeliceumkrasnystaw@interia.pl tel. (sekretariat): 082 576 21 46 fax: 082 576 00 61                                                                    J&S Studio