Nauczycielskie laury

14 października 2013 roku pani dyrektor Maria Kiliańska wraz z przedstawicielami Grona Pedagogicznego I LO i pocztem sztandarowym uczestniczyła w powiatowych obchodach Święta Edukacji Narodowej. Gospodarzami uroczystości były: Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krasnymstawie. Podczas akademii za znaczące osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze Nagrody Zarządu Powiatu w Krasnymstawie otrzymali następujący pracownicy I LO: pani dyrektor Maria Kiliańska, pani Anna Kosmowska, pani Tamara Koterwas oraz pan Andrzej Skiba.

Nadmienić należy, iż wcześniej, 7 września 2013 roku podczas Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego 2013/2014 w Fajsławicach Medalem Komisji Edukacji Narodowej została wyróżniona pani Małgorzata Pasierkiewicz, kierownik bursy szkolnej przy ILO.

Zaproszeni na uroczystość goście oraz przedstawiciele organu prowadzącego z uznaniem wypowiadali się o pracy i zaangażowaniu nauczycieli, życząc im dalszych sukcesów zawodowych oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 © 2007 stunicholls.com

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 50, 22-300 Krasnystaw
email: pierwszeliceumkrasnystaw@interia.pl tel. (sekretariat): 082 576 21 46 fax: 082 576 00 61                                                                    J&S Studio