Stop narkotykom

16 stycznia odbyło się spotkanie uczniów klas pierwszych i drugich z przedstawicielką Powiatowej Komendy Policji w Krasnymstawie . Prowadząca mówiła o odpowiedzialności karnej dotyczącej posiadania, udzielania i wprowadzania do obrotu środków odurzających zgodnie z Ustawą z dnia 29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. Zwróciła również uwagę na uprawnienia policji w trakcie czynności służbowych. Podczas spotkania młodzież wysłuchała również skłaniającą do refleksji audycję Młodość bez narkotyków .

Zorganizowane przez szkolnego psychologa, panią Katarzynę Saran spotkanie przybliżyło młodzieży problematykę uzależnień.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 © 2007 stunicholls.com

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 50, 22-300 Krasnystaw
email: pierwszeliceumkrasnystaw@interia.pl tel. (sekretariat): 082 576 21 46 fax: 082 576 00 61                                                                    J&S Studio