Powiatowy Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny

W dniu 10 kwietnia 2014 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej odbył się Powiatowy Młodzieżowy Konkurs Motoryzacyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Celem turnieju jest popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej znajomości przepisów o ruchu drogowym i wiedzy motoryzacyjnej, propagowanie kulturalnego i bezpiecznego zachowania się jako uczestnika ruchu drogowego, popularyzacja wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz przygotowanie do uczestnictwa w uprawianiu sportów motorowych.

Organizatorem zawodów było Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Krasnymstawie, gospodarzem turnieju ZSCKR w Siennicy Różanej.

W turniejowych zmaganiach wzięło udział pięć szkół z terenu powiatu krasnostawskiego: I Liceum Ogólnokształcące w Krasnymstawie, ZS Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krasnymstawie, ZS Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krasnymstawie, ZS Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce oraz ZSCKR w Siennicy Różanej.

Naszą szkołę reprezentowła 3-osobowa, męska drużyna w składzie:

Bartłomiej Szumski , Mateusz Potap , Tomasz Tymicki ; wszyscy z klasy III D.

Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą z zakresu przepisów ruchu drogowego, historii motoryzacji, rozpoznawania samochodowych części zamiennych, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz umiejętnością jazdy samochodem osobowym na wyznaczonym torze manewrowym.

Po rozegraniu pięciu konkurencji zwycięzcami konkursu została drużyna ZSCKR w Siennicy Różanej, drugie miejsce zajęli uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Krasnymstawie zdobywając 18 pkt., trzecie miejsce zdobyli uczniowie ZS Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krasnymstawie – 15 pkt,czwarte wywalczyli uczniowie ZS Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krasnymstawie – 11 pkt, natomiast piąte przypadło uczniom ZS Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce – 10 pkt.

Sukces naszej drużyny jest tym większy, że byliśmy jedyną placówką o profilu ogólnokształcącym wśród szkół zawodowych, w których powyższe konkurencje stanowią integralne elementy programu nauczania i szkolenia.

Każda drużyna otrzymała z rąk komisji organizacyjnej pamiątkowe statuetki oraz dyplomy. Jurorzy byli pod wrażeniem umiejętności uczestników turnieju i zgodnie stwierdzili, że poziom zmagań z roku na rok staje się coraz wyższy.

Drużynę z Jagiełły przygotował Arkadiusz Żelazko , nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 © 2007 stunicholls.com

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 50, 22-300 Krasnystaw
email: pierwszeliceumkrasnystaw@interia.pl tel. (sekretariat): 082 576 21 46 fax: 082 576 00 61                                                                    J&S Studio