Z logiką za pan brat – II Konkurs Logiczny

12 kwietnia w Lublinie odbyły się finałowe zmagania II Konkursu Logicznego, organizowanego Instytut Filozofii Teoretycznej KUL – Katedrę Logiki.

Jak piszą organizatorzy : Celem Konkursu Wiedzy Logicznej jest rozwój zainteresowań logicznych młodzieży. Konkurs ma być okazją do podjęcia przez młodzież wysiłku rozwoju swojej sprawności logicznej, zasadniczej w całym procesie zdobywania wiedzy. Ponieważ sprawności rozwijają się głównie podczas ćwiczeń, nacisk w naszym konkursie położono właśnie na rozwiązywanie zadań – nie wymaga to obszernej wiedzy, ale raczej ćwiczenia i spędzania czasu na rozwiązywaniu zadań.

Konkurs ma rangę wojewódzką, jest adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Z I LO do II etapu zakwalifikowało się 2 uczniów : Kamil Mańko (opiekun – p.Aneta Mazurek ) i Jakub Antoniak (opiekun – p. Andrzej Skiba ) - klasa IIa .

Finałowe zmagania wyłoniły 10 laureatów, jednym z nich był Jakub Antoniak , który zdobył III miejsce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 © 2007 stunicholls.com

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 50, 22-300 Krasnystaw
email: pierwszeliceumkrasnystaw@interia.pl tel. (sekretariat): 082 576 21 46 fax: 082 576 00 61                                                                    J&S Studio