Szlakiem Jana III Sobieskiego

 

Młodzież I Liceum Ogólnokształcącego w dniu 15.10.2014r. uczestniczyła w społecznych konsultacjach w ramach realizacji projektu pod nazwą „Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim”, współfinansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz środków krajowych.

Spotkanie rozpoczął Pan Andrzej Jakubiec, burmistrz miasta, przedstawiając cele projektu. Wyjaśnił również, że Obszar Funkcjonalny Szlaku Jana III Sobieskiego w woj. lubelskim tworzony jest poprzez oddziaływanie trzech miast: Krasnegostawu, Łęcznej i Piask.

Pan burmistrz zaprosił zebraną młodzież do aktywnego udziału w konsultacjach i podzielenia się pomysłami dotyczącymi nowego zagospodarowania terenu Krasnegostawu – Zaułek Nadrzeczny.

Dalszą część spotkania prowadził pan Michał Wróblewski, który przedstawił i omówił przykładowe pomysły realizacji tego projektu. Natomiast zadaniem młodzieży pracującej w grupach, było opisanie własnych oryginalnych pomysłów na rewitalizację Zaułku Nadrzecznego.

Mamy nadzieję, że któraś z wizji naszych uczniów zostanie wcielona w życie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 © 2007 stunicholls.com

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 50, 22-300 Krasnystaw
email: pierwszeliceumkrasnystaw@interia.pl tel. (sekretariat): 082 576 21 46 fax: 082 576 00 61                                                                    J&S Studio