2„Kochajmy przyrodę, bo dzięki niej coraz lepiej rozumiemy sztukę”

Vincent van Gogh

 

„Krasnostawskie, jakie cudne…”

KONKURS PLASTYCZNY – KRASNOSTAWSKIE PEJZAŻE

Organizator – I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie

 

•  Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu krasnostawskiego.

•  Jego celem jest przedstawienie piękna i uroków krajobrazów Ziemi Krasnostawskiej oraz rozbudzenie w uczniach poczucia estetyki i wrażliwości na otaczającą przyrodę.

•  Prace malarskie mogą być wykonane dowolną techniką, format A4 lub A3.

•  Fotografia – maksymalnie 3 zdjęcia, format 15x21.

•  Prace powinny być opisane w następujący sposób:

- imię i nazwisko autora, nazwa szkoły,

- tytuł (miejsce, które zostało namalowane lub sfotografowane),

- imię i nazwisko opiekuna.

 

•  Dla autorów najlepszych prac przewidziane atrakcyjne nagrody!

 

•  Termin nadsyłania prac 30 listopada 2014r. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród w grudniu.

 

•  Przesłane na konkurs prace nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatora.

 

•  Prace można składać w sekretariacie szkoły lub przesłać na adres:

I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie

ul. Piłsudskiego 50

22-300 Krasnystaw

 

•  Do pracy należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych (załącznik 1).

 

•  Kontakt: Agnieszka Chwaszcz , tel: 698 102 443; Tamara Koterwas, tel: 661 128 370.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 © 2007 stunicholls.com

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 50, 22-300 Krasnystaw
email: pierwszeliceumkrasnystaw@interia.pl tel. (sekretariat): 082 576 21 46 fax: 082 576 00 61                                                                    J&S Studio