W Jagielle „Mówią i piszą po polsku”

 

„Chodzi mi o to, aby język giętki
  Powiedział wszystko, co pomyśli głowa…”

Juliusz Słowacki

11 kwietnia 2013 roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie odbył się I Wojewódzki Konkurs Poprawności Językowej - „Mówię i piszę po polsku.” Organizatorzy konkursu pragnęli przyczynić się do popularyzacji kultury języka polskiego, krzewienia polszczyzny poprawnej i pięknej.
Za stronę merytoryczną zadań konkursowych (dyktando i test poprawnościowy) odpowiadała przewodnicząca Komisji Konkursowej, pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, pani dr Anna Majewska – Wójcik. Patronat honorowy nad konkursem objęli:
- Katedra Języka Polskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,
- Starosta Krasnostawski,
- Towarzystwo Miłośników Języka,
- Polskie Towarzystwo Dysleksji,
- Polskie Towarzystwo Kaligraficzne,
- Wydawnictwo Pedagogiczne Operon.
Fundatorami cennych nagród rzeczowych są również:
- Starosta Krasnostawski,
- Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie,
- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie,
- PZU oddział Zamość,
- Tomasz Czerwonka, właściciel sklepu komputerowego Commpol,
-Elżbieta Kmieć, przewodnicząca Komisji Oświaty w Starostwie Powiatowym,
-Marek Piwko, członek Zarządu Rady Powiatu,
-Waldemar Prucnal, właściciel firmy DYWANMIX,

Wszystkim darczyńcom i sympatykom dziękujemy za okazaną życzliwość i zainteresowanie.

Do zmagań konkursowych na etapie szkolnym przystąpiło 30 szkół ponadgimnazjalnych. W etapie wojewódzkim brało udział 22 uczestników z województwa lubelskiego. Uczniowie przyjechali z: Biłgoraja, Chełma, Szczebrzeszyna, Zamościa, Świdnika, Kijan, Lublina, Lubartowa, Łęcznej, Ryk, Włodawy, Stoczka Łukowskiego, Żółkiewki, Puław. Sprawdzanie, weryfikację i rozkodowanie prac uczestników konkursu nadzorowała Komisja w składzie:

  1. dr Anna Majewska- Wójcik – przewodnicząca,
  2. Anna Kowalska - członek
  3. Anna Chmielewska - członek

Szczegółowe wyniki zmagań konkursowych przedstawiają się następująco:Lp.

Nazwa szkoły

Imię i nazwisko uczestnika

Liczba zdobytych punktów

Miejsce
w klasyfikacji

1.

Zespół Szkół  Ogólnokształcących  
w Biłgoraju

Aleksandra Cich

136

I

2.

I LO im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie

Malwina Kniaziuk

102

XV

3.

II LO im. Gustawa Orlicz – Dreszera w Chełmie

Anna Onuszczuk

123

VII

4.

Zespół Szkół Rolniczych
w Kijanach

Marta Rasała

104,5

XIV

5.

I LO im. Wł. Jagiełły
w Krasnymstawie

Mateusz Magier

132,5

II

6.

II LO im. C. K. Norwida
w Krasnymstawie

Urszula Poźniak

119,5

VIII

7.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krasnymstawie

Karolina Opat

94

XVII

8.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krasnymstawie

Anita Urbaś

100

XVI

9.

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej
w Lubartowie

Karolina Kuna

104,5

XIII

10.

IV LO im. S.  Sempołowskiej
w Lublinie

Emilia Staszek

100

XVI

11.

 

Zespół Szkół
im. Św. Stanisława Kostki w Lublinie

Joanna Niezgoda

 

130,5

 

IV

12.

Zespół Szkół nr 1
w Łęcznej

Edyta Gryniewicz

128

V

13.

II LO im. KEN
w Puławach

Bartłomiej Jańczak

123,5

VI

14.

I LO im. M. Skłodowskiej – Curie w Rykach

Aneta Prządka

107,5

XII

15.

Zespół Szkół
w Stoczku Łukowskim

Małgorzata Jarzęcka

71

XIX

16.

Zespół Szkół nr 1
im. Zamoyskich
w Szczebrzeszynie

Agnieszka Mazur

 

108,5

 

XI

17.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku

Jakub Domański

131

III

18.

I LO im. T. Kościuszki we Włodawie

Małgorzata Puła

113

X

19.

I LO im. Jana Zamoyskiego
w Zamościu

Dorota Dec

123

VII

20.

II LO im.
M. Konopnickiej
w Zamościu

Paulina Łoś

114,5

IX

21.

LO Zakładu Doskonalenia Zawodowego
im. J. Kilińskiego
w Zamościu

Monika Bihun

80

XVIII

22.

Zespół Szkół Publicznych w Żółkiewce

Karolina Kowalik

104,5

XIV

 

Główne nagrody, 3 indeksy na wybrany kierunek studiów prowadzonych przez Instytut Filologii Polskiej (filologia polska, edytorstwo, wiedza o teatrze) Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II otrzymali laureaci:
I miejsce - Aleksandra Cich, uczennica pani Barbary Chołyst z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Biłgoraju,
II miejsce – Mateusz Magier, uczeń pani Anny Kosmowskiej z I Liceum Ogólnokształcącego w Krasnymstawie,
III miejsce – Jakub Domański, uczeń pani Katarzyny Mądrachowskiej z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku.
Laureaci konkursu otrzymali również okolicznościowe statuetki dla swoich szkół.
Nagrodę za najlepszą pracę pod względem estetycznym, ufundowaną przez Polskie Towarzystwo Kaligraficzne, przyznano Paulinie Łoś z II LO im. Marii Konopnickiej w Zamościu.
Nagrodę dla autora najlepszej pracy z powiatu krasnostawskiego przyznano Mateuszowi Magierowi z I LO im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie. Fundatorem nagrody jest pan Marek Piwko – radny powiatu krasnostawskiego.
Dziesięciu laureatów konkursu otrzymało cenne nagrody: tablet, cyfrowy aparat fotograficzny, ipod, nagrody książkowe, sprzęt komputerowy.
Uroczystość finałową zaszczycili swoją obecnością :
Pan Marek Nowosadzki – przewodniczący Rady Powiatu
Pan Henryk Czerniej- Wicestarosta Krasnostawski
Pan Sławomir Kozioł- Kierownik Oddziału Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie
Pani Aleksandra Stachula – p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty w Starostwie Powiatowym
Pani dr Anna Majewska Wójcik – pracownik KUL Jana Pawła II Katedra Języka Polskiego
Pani Agata Poręba – pracownik KUL Jana Pawła II Katedra Języka Polskiego

I Wojewódzki Konkurs Poprawności Językowej - „Mówię i piszę po polsku” był przedsięwzięciem edukacyjnym, które odbyło się dzięki zespołowi nauczycieli języka polskiego, informatyki, wiedzy o kulturze i pracowników administracyjnych szkoły pracujących pod kierunkiem pani dyrektor Marii Kiliańskiej.
Za pomoc w organizacji konkursu składamy szczególne podziękowania:
pani dyrektor Marii Kiliańskiej,
pani wicedyrektor Annie Król,
pani Annie Kosmowskiej,
pani Annie Kowalskiej,
pani Agnieszce Chwaszcz,
pani Marzenie Altmajer – Chwale,
pani Dorocie Matysiak,
pani Tamarze Koterwas,
pani Elżbiecie Tomaszewskiej,
panu Andrzejowi Wojtaszkowi,
uczniom klasy I a.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 © 2007 stunicholls.com

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 50, 22-300 Krasnystaw
email: pierwszeliceumkrasnystaw@interia.pl tel. (sekretariat): 082 576 21 46 fax: 082 576 00 61                                                                    J&S Studio