Z satysfakcją informujemy, że honorowy patronat nad projektem edukacyjnym :
I Wojewódzkim Konkursem Poprawności Językowej „Mówię i piszę po Polsku” objęły następujące instytucje:

  • Katedra Języka Polskiego Katolickiego Uniwersytetu lubelskiego Jana Pawła II,
  • Starosta Powiatu Krasnostawskiego,
  • Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego,
  • Polskie Towarzystwo Dysleksji,
  • Wydawnictwo Pedagogiczne Operon,
  • Polskie Towarzystwo Kaligraficzne.

Fundatorami cennych nagród są również:

  • Samorząd Powiatu Krasnostawskiego,
  • zakłady pracy i firmy prywatne z terenu powiatu krasnostawskiego.

Wszystkim naszym darczyńcom i sympatykom dziękujemy za okazaną życzliwość i zainteresowanie.
Z przyjemnością  zamieszczamy fragmenty korespondencji wymienionych instytucji:

 

Katedra Języka Polskiego Katolickiego Uniwersytetu lubelskiego Jana Pawła II,

 

Starosta Powiatu Krasnostawskiego,

 

Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego,

 

 

Polskie Towarzystwo Dysleksji,

Wydawnictwo Pedagogiczne Operon.

 

Polskie Towarzystwo Kaligraficzne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 © 2007 stunicholls.com

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 50, 22-300 Krasnystaw
email: pierwszeliceumkrasnystaw@interia.pl tel. (sekretariat): 082 576 21 46 fax: 082 576 00 61                                                                    J&S Studio