Świąteczny Konkurs Poezji Niemieckiej.

12.01.2011 roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Jagiełły odbył się Świąteczny Konkurs
Poezji Niemieckiej. Konkurs recytatorski poezji niemieckiej organizowany jest w naszej szkole od
kilku lat. Każdej edycji przewodzi inne motto. Głównym celem konkursu jest propagowanie języka
niemieckiego, zainteresowanie uczniów poezją niemiecką oraz stworzenie uczniom możliwości
zaprezentowania swoich możliwości językowych i artystycznych.

W konkursie wzięli udział uczniowie z klas I i II: Barbara Banaszkiewicz, Adrian Brzyszko, Ewelina
Sobstyl, Weronika Kuźma, Paulina Wiórko, Arkadiusz Pucek, Anna Zawada, Izabela Mazurek, Natalia
Prasał, Tomasz Jastrzębski, Monika Mazurek i Piotr Korzec.

Występy uczestników oceniane były według następujących kategorii: interpretacja utworu,
poprawność wymowy, wrażenia artystyczne i estetyczne oraz stopień opanowania utworu.
Prowadzenie konkursu (w języku niemieckim) powierzono Karolinie Piekaruś z Id, która doskonale
wywiązała się z tego zadania.

Jury w składzie: pani Maria Kiliańska – dyrektor szkoły, pani Anna Kowalska – nauczycielka języka
polskiego i pani Anna Rycyk – nauczycielka języka niemieckiego przyznało zwycięzcom konkursu
następujące miejsca:

I miejsce – Monika Mazurek

II miejsce – Anna Zawada

III miejsce Ewelina Sobstyl

Zwycięzcy otrzymali dyplomy, a wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni słodyczami.

Dyrektor Maria Kiliańska podziękowała uczniom za udział w konkursie. Słowa uznania skierowała
także do nauczycieli, którzy zorganizowali ciekawą imprezę.

Konkurs przebiegał w miłej atmosferze. Dodatkowych wrażeń artystycznych dostarczyła dekoracja
wykonana przez uczniów klasy Id.

Na zakończenie uczestnicy i widzowie zaśpiewali wspólnie kolędę „Stille Nacht, heilige Nacht”.

 © 2007 stunicholls.com

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 50, 22-300 Krasnystaw
email: pierwszeliceumkrasnystaw@interia.pl tel. (sekretariat): 082 576 21 46 fax: 082 576 00 61                                                                    J&S Studio