Konkurs Mitologiczny w „Jagielle”

Dnia 4 listopada w I LO im. Władysława Jagiełły odbył się Konkurs Mitologiczny. Został on przygotowany przez klasę II „b” pod kierunkiem pani profesor Anny Kowalskiej. W zmaganiach wzięły udział trzyosobowe zespoły z klas pierwszych. Całość poprowadzili uczniowie: Katarzyna Gozdecka i Maciej Wolanin. Ich odpowiedzi były oceniane przez jury składające się z pani dyrektor Marii Kiliańskiej, pani wicedyrektor Anny Król oraz nauczycielek języka polskiego: pani Anny Kosmowskiej i pani Doroty Matysiak. Konkurs składał się z 6 rund, w których uczestnicy musieli się wykazać wiedzą na temat starożytnych bogów i herosów greckich, ich atrybutów, mitów z nimi związanych a także odgadnąć związki frazeologiczne związane z mitologią. Każdy z reprezentantów poszczególnych klas miał na sobie strój nawiązujący do wybranej przez siebie postaci ze świata antycznych bogów. Drużyny były żywo dopingowane podczas zmagań przez kolegów i koleżanki ze swoich klas. Po zakończeniu części konkursowej klasa II „b” zaprezentowała krótki skecz wyjaśniający przyczynę wybuchu wojny trojańskiej. Przedstawienie wersji wydarzeń, gra aktorów a także oprawa muzyczna zostały entuzjastycznie przyjęte przez zgromadzoną na sali publiczność. Po zakończeniu skeczu nastąpiło podliczenie punktów i ogłoszenie werdyktu przez jury. Pierwsze miejsce zajęła drużyna z klasy I „c”, drugie klasa I „b”, zaś trzecie - klasa I „a”. Laureaci otrzymali nagrody książkowe oraz rzeczowe. Po zakończeniu konkursu wszyscy uczestnicy, jak też biorący udział w scence pozowali do pamiątkowego zdjęcia.

 

 

© 2007 stunicholls.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 50, 22-300 Krasnystaw
email: pierwszeliceumkrasnystaw@interia.pl tel. (sekretariat): 082 576 21 46 fax: 082 576 00 61                                                                    J&S Studio