Zakończenie roku szkolnego 2009/2010
Zakończenie roku szkolnego 2009/2010 odbyło się 25 czerwca o godz.9.00. Część oficjalna rozpoczęła się przemówieniem p. M. Kiliańskiej. Głos zabrali również zaproszeni przedstawiciele samorządy lokalnego.

Uczniowie otrzymali nagrody książkowe za osiągnięcia naukowe, udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych oraz działalność na rzecz społeczności lokalnej.

Na zakończenie uroczystości odbyła się część artustycznaprzygotowana przez klasę Ie. Uczniowie przedstawili suitę kabaretową - "Pokaz mody szkolnej". Część artystyczną zakończył występ wokalny E. Żebrowskiej.
© 2007 stunicholls.com

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 50, 22-300 Krasnystaw
email: pierwszeliceumkrasnystaw@interia.pl tel. (sekretariat): 082 576 21 46 fax: 082 576 00 61                                                                    J&S Studio