Koło artystyczne w I LO.

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła ma możliwość realizowania projektu pod nazwą „Równe szanse – lepsze wyniki”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej. 
W szerokim wachlarzu zajęć znalazło się miejsce również dla koła artystycznego, proponującego uczniom rozwijanie  zainteresowań z zakresu filmu i teatru. Koło to skupia młodzież charakteryzującą się zamiłowaniem do recytacji tekstów poetyckich i prozatorskich, próbującą swoich sił w różnych formach wypowiedzi teatralnej. Na zajęciach koła artystycznego uczniowie wykonują ćwiczenia parateatralne, ćwiczą dykcję oraz interpretują teksty przeznaczone do wygłoszenia na scenie. Zdobyte umiejętności wykorzystują podczas realizacji montaży słowno – muzycznych. W listopadzie przygotowano montaż dotyczący tematyki przemijania pt. Śpieszmy się…” Recytatorzy w blasku świec i na tle refleksyjnej muzyki prezentowali teksty wybitnych poetów… Uczestnicy koła  mają w planach  podobne działania przeznaczone na okres świąteczny. Młodzież pracuje pod opieką p. Anny Kowalskiej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 © 2007 stunicholls.com

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 50, 22-300 Krasnystaw
email: pierwszeliceumkrasnystaw@interia.pl tel. (sekretariat): 082 576 21 46 fax: 082 576 00 61                                                                    J&S Studio