"KATYŃ... OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA"
17 września odbyły się w Krasnymstawie uroczystości związane z 71 rocznicą napaści wojsk sowieckich na Polskę. Pod krzyżem upamiętniającym ofiary zbrodni komunistycznej w Krasnymstawie spotkała się społeczność lokalna. Przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, stowarzyszeń kombatanckich i szkół powiatu krasnostawskiego złożyli symboliczne wieńce i wiązanki, tym którzy walczyli o wolną Polskę.

Po uroczystej mszy świętej w kościele pod wezwaniem św. Franciszka Ksawerego nastąpiło wysadzenie „ dębów katyńskich” w Ogrodzie Jana Pawła II.

Jest to najważniejszy element Ogólnopolskiego Programu „Katyń… ocalić od zapomnienia”. Celem programu  jest posadzenie 21.473 DĘBÓW PAMIĘCI na 70 rocznicę Zbrodni Katyńskiej. Każdy Dąb upamiętnia konkretną osobę, która zginęła w Katyniu, Twerze lub Charkowie, według zasady jeden DĄB to jedno nazwisko.

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły również przyłączyło się do tego programu, jest to bowiem wspaniała lekcja patriotyzmu, która stwarza okazję do zaszczepienia młodemu pokoleniu pamięci o tragicznej historii wojny, widzianej przez pryzmat losów konkretnego człowieka i jego najbliższych.

Społeczność I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły posadziła „dąb pamięci” absolwentowi Państwowego Gimnazjum w Krasnymstawie Kazimierzowi Orłowskiemu, zamordowanemu w Katyniu. A oto krótki życiorys pana Orłowskiego.

Kazimierz Orłowski, syn Bolesława i Ludwiki Salomei Orłowskich, urodził się 13 grudnia 1904 roku w Achałcychu na Kaukazie. W 1919 roku razem z rodzicami i braćmi, Stanisławem i Stefanem, przez Rumunię przyjechał do Krasnegostawu. Mieszkał przy ul. 3 Maja 2. Ojciec jego został powołany do pracy jako rejonowy lekarz weterynarii. Kazimierz był niezwykle uzdolniony- malował obrazy techniką olejną, grał na gitarze, skrzypcach, fortepianie. Był „ duszą towarzystwa”. W 1924 r zmarł jego ojciec i pani Ludwika sama wychowywała synów, starając się zapewnić im dobre wykształcenie.

Kazimierz Orłowski ukończył Gimnazjum im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie. Maturę zdał w 1925 r. Po ukończeniu gimnazjum podjął naukę na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, ale po roku zdecydował się na przeniesienie na Wydział Weterynarii SGGW w Warszawie, który ukończył w 1931 roku. Po studiach przeszedł przez podchorążówkę w Baonie Podchorążych Rezerwy Piechoty Nr 5 w Krakowie, po czym w 1932 roku przeniesiony został w stan rezerwy. W tym czasie związał się też ze Związkiem Strzeleckim pełniąc przez szereg lat funkcję komendanta Oddziału Turobin w Obwodzie Chełm. Przed wybuchem II wojny światowej pracował w Turobinie jako lekarz weterynarii.

11 września 1937 roku poślubił Ewę Kazimierę ( ur. 23.04. 1914r), córkę Gracjana Dąbrowskiego, leśniczego z Hoszni Ordynackiej. W kwietniu 1939 roku urodził im się syn Ryszard. 2 września 1939 roku Kazimierz Orłowski wyszedł z domu na wojnę i już nigdy nie wrócił. Został skierowany na podstawie karty powołania do 2 p.a.c. do Chełma Lubelskiego. Do niewoli radzieckiej został wzięty pod Włodzimierzem Wołyńskim w 1939 roku i osadzony w obozie w Kozielsku. Zginął w Katyniu w 1940 roku. W 2007 roku pośmiertnie Kazimierz Orłowski został awansowany do stopnia porucznika.

Na uroczystościach w Krasnymstawie gościliśmy syna Kazimierza Orłowskiego pana Ryszarda Orłowskiego, który ze wzruszeniem, razem z dyrektor szkoły panią Marią Kiliańską, wicestarostą panem Andrzejem Kmicicem, burmistrzem Krasnegostawu panem Andrzejem Jakubcem oraz ze społecznością uczniowską I LO posadził „dąb pamięci” dla swojego ojca.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 50, 22-300 Krasnystaw
email: pierwszeliceumkrasnystaw@interia.pl tel. (sekretariat): 082 576 21 46 fax: 082 576 00 61                                                                    J&S Studio