Szkoła Innowacji

3 kwietnia 2014 roku w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie odbyło się wręczenie Certyfikatów "Szkoła Innowacji" oraz nadanie tytułów w kategoriach: "Szkoła-Lider Innowacji", "Innowacyjna Inicjatywa", "Dyrektor - Lider Innowacji", "Nauczyciel - Lider Innowacji" i "Uczeń - Lider Innowacji" w drugiej edycji konkursu „Szkoła Innowacji”, organizowanego przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie. I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie po raz kolejny: 2013r., 2014r., otrzymało Certyfikat „Szkoła Innowacji”. Uzyskały je te placówki, które m.in. realizują kreatywne pomysły, inwestują we współpracę międzynarodową, wspierają edukację praktyczną dla rynku pracy, podejmują wszelkie niestandardowe i innowacyjne działania. Certyfikaty „Szkoły Innowacji” otrzymało 37 szkół z naszego regionu.

Projekt skierowany jest do szkół, które kształcą kreatywnych, innowacyjnych i twórczych absolwentów. Certyfikaty otrzymały szkoły wyróżniające się innowacyjną postawą w nauczaniu oraz we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Certyfikat Szkoła Innowacji jest poświadczeniem, że jednostka edukacyjna dokłada wszelkich starań aby kształcić na jak najwyższym poziomie – kształtować postawy przedsiębiorcze oraz społeczną odpowiedzialność. Najlepsze Szkoły, Dyrektorzy, Nauczyciele i Uczniowie mający szczególne osiągnięcia w dążeniu do tych celów zostały dodatkowo uhonorowani tytułem Lider Innowacji.

Projekt „Szkoła Innowacji” to jedna z ważniejszych inicjatyw edukacyjnych w województwie lubelskim, nad którą patronaty objęli: Prezydent Miasta Lublina - Krzysztof Żuk, Marszałek Województwa Lubelskiego – Krzysztof Hetman i Lubelski Kurator Oświaty – Krzysztof Babisz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 © 2007 stunicholls.com

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 50, 22-300 Krasnystaw
email: pierwszeliceumkrasnystaw@interia.pl tel. (sekretariat): 082 576 21 46 fax: 082 576 00 61                                                                    J&S Studio