I Liceum Ogólnokształcące z Certyfikatem „Szkoła Innowacji”.


25 kwietnia 2013 roku  w siedzibie Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie odbyła się uroczysta  Gala wręczenia Certyfikatów „Szkoła Innowacji“ oraz nadania tytułów „Lider Innowacji“. I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie otrzymało Certyfikat „Szkoła Innowacji” a wyróżnienie „Uczeń - Lider innowacji” otrzymał uczeń naszej szkoły: Bartłomiej Bojarczuk z klasy IIId.
            Nasza szkoła uczestniczyła w pierwszej edycji Projektu Certyfikacji Szkół "Szkoła Innowacji" i konkursie "Lider Innowacji". Projekt skierowany jest do szkół, które kształcą kreatywnych, innowacyjnych i twórczych absolwentów.  Certyfikaty otrzymały szkoły wyróżniające się innowacyjną postawą w nauczaniu oraz we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Certyfikat Szkoła Innowacji jest poświadczeniem, że jednostka edukacyjna dokłada wszelkich starań aby kształcić na jak najwyższym poziomie – kształtować postawy przedsiębiorcze oraz społeczną odpowiedzialność.
Najlepsze Szkoły, Dyrektorzy, Nauczyciele i Uczniowie mający szczególne osiągnięcia w dążeniu do tych celów zostały dodatkowo uhonorowani tytułem Lider Innowacji.
 Nad przebiegiem procesu certyfikacji czuwała Kapituła w składzie: Teresa Bogacka, Kanclerz WSEI – Przewodniczący Kapituły, Krzysztof Hetman, Marszałek Województwa Lubelskiego, Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin, Waldemar Jakson, Burmistrz Miasta Świdnik, Krzysztof Babisz, Lubelski Kurator Oświaty, Michał Jarmuł – wz. Rektor WSEI, Mirosław Jarosz, Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii WSEI, Elżbieta Sękowska, Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie, Marek Szymański, Dyrektor Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga w Lublinie, Maciej Maniecki, Prezes Zarządu Rady Przedsiębiorczości Lubelszczyzny.
Patronat Honorowy nad projektem objęli:
Marszałek Województwa Lubelskiego
Prezydent Miasta Lublina
Kurator Oświaty w Lublinie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 © 2007 stunicholls.com

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 50, 22-300 Krasnystaw
email: pierwszeliceumkrasnystaw@interia.pl tel. (sekretariat): 082 576 21 46 fax: 082 576 00 61                                                                    J&S Studio