Podsumowanie Powiatowego Konkursu Historycznego „ Ocalmy naszą przeszłość”.

2 czerwca 2011 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Krasnymstawie odbyło się podsumowanie Powiatowego Konkursu Historycznego „ Ocalmy naszą przeszłość” organizowanego przez Stowarzyszenie Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej i Miejską Bibliotekę Publiczną w Krasnymstawie. Celem konkursu było rozbudzenie wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zainteresowań historią regionu, kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich, budowanie „ Małej Ojczyzny”.
Patronat honorowy nad konkursem sprawowali pan Janusz Szpak Starosta Krasnostawski i pan Andrzej Jakubiec Burmistrz Miasta Krasnegostawu. Natomiast patronat naukowy: dr hab. Mariusz Korzeniowski, prof. UMCS z Instytutu Historii oraz dr Jacek Kulbaka z Instytutu Historii Wychowania Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Pan Jacek Kulbaka wygłosił wykład na temat „Krasnystaw w II poł. XIX w.” Na zakończenie uroczystego podsumowania konkursu wszyscy uczestnicy obejrzeli film koprodukcji TVP o/Lublin i IPN oddział w Lublinie pt. „Wierzchowiny”.
W konkursie z naszej szkoły wzięły udział 4 uczennice klasy I B uzyskując bardzo wysokie wyniki i tak:

I NAGRODA – Małgorzata Sawa – temat pracy: Kapliczki, figury i krzyże przydrożne w mojej okolicy
III NAGRODA – Milena Mazurek – temat pracy: Fundatorzy i fundacje na terenie ziemi krasnostawskiej.

WYRÓŻNIENIA otrzymały:
Olga Żebrowska – temat pracy: Powiat krasnostawski w latach 1914-1918.
Kinga Poniewozik – temat pracy: Rola kobiet w życiu społeczności ziemi krasnostawskiej na przestrzeni dziejów.
Nauczycielem prowadzącym była pani Anna Król.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 © 2007 stunicholls.com

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 50, 22-300 Krasnystaw
email: pierwszeliceumkrasnystaw@interia.pl tel. (sekretariat): 082 576 21 46 fax: 082 576 00 61                                                                    J&S Studio