Projekt Gminowo.

   I LO im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie jest Partnerem Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana w ramach projektu Gminowo, który jest realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.  
      Projekt jest realizowany od września 2012 roku do sierpnia 2013 roku. Jego celem jest zwiększenie aktywności młodzieży w życiu społeczności lokalnej. Uczniowie I LO wzięli już udział w monitoringu, grze miejskiej i grze internetowej a także zorganizowali wydarzenia lokalne. Dzięki zdobytym punktom na wcześniejszych etapach realizacji projektu szkoła została wybrana do przeprowadzenia symulacji wyborów do władz gminy w Gminowie. Symulacje odbyły się 26 marca w godzinach 9.00- 14.00.
Symulacja jest grą edukacyjną rozwijającą aktywność obywatelską i zachęcającą do udziału w wyborach samorządowych, opracowaną na potrzeby projektu Gminowo. Jest neutralna politycznie i nie służy wspieraniu określonych kandydatów, komitetów wyborczych i partii politycznych. Wszelka zbieżność osób, miejsc i nazw jest przypadkowa.
  Same symulacje zostały poprzedzone omówieniem z uczniami zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego oraz zasad przeprowadzania wyborów samorządowych. Podczas symulacji uczestnicy przenieśli się  i wczuli w realia wymyślonej gminy. Istotne było, żeby oderwali się od sytuacji w ich własnym miejscu zamieszkania. Po prezentacji zasad przeprowadzenia wyborów i wprowadzenia uczniów do realiów życia w Gminowie, osoby organizujące symulacje rozdały uczestnikom dowody osobiste Gminowian. Następnie uczestnicy zostali drogą losowania podzieleni na następujące grupy:

  1. Grupa 1 – Komisja Wyborcza
  2. Grupa 2 – Media
  3. Grupa 3 – Komitet Wyborczy Konserwatyści
  4. Grupa 4 – Komitet Wyborczy Liberałowie
  5. Grupa 5 – Komitet Wyborczy Socjaliści
  6. Grupa 6 – Komitet Wyborczy Przedsiębiorcy
  7. Grupa 7 – Komitet Wyborczy „Teraz my!”

Głównym celem było  wybranie kandydatów na burmistrza i radnych, stworzenie programu i wygranie wyborów. Komitety pracowały oddzielnie przygotowując plakaty z programami, rzecznicy prasowi udzielali wywiadów na temat kandydatów. W wyznaczonym czasie grupa przygotowująca debatę zgromadziła wszystkich uczestników symulacji na sali gimnastycznej. Najpierw kandydaci na burmistrza z każdego Komitetu Wyborczego wygłosili 3 min. wystąpienie programowe. Następnie prowadzący skierowali po dwa pytania do każdego kandydata. Potem udzielali głosu osobom z sali. Na koniec dziennikarze Wieści Gminowa oraz Głosu Regionu przekazali kopie gazet, a dziennikarze Internetowi – wydruk wpisów z portalu. Przeprowadzono także rozmowy wśród kandydatów na radnych. Wszyscy uczestnicy symulacji stanęli na wysokości zadania- przygotowali ciekawe programy wyborcze, ulotki, spoty reklamowe. Oczywiście wszystko zakończyło się wyborem burmistrza i radnych, którzy przejęli władzę w Gminowie. Całość wydarzenia była prowadzona przez przedstawicieli Polskiej Fundacji im. R. Schumana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 © 2007 stunicholls.com

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 50, 22-300 Krasnystaw
email: pierwszeliceumkrasnystaw@interia.pl tel. (sekretariat): 082 576 21 46 fax: 082 576 00 61                                                                    J&S Studio