Sukces młodego matematyka z „Jagiełły”

20 marca 2013r. na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyło się podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu „Zobaczyć matematykę”. Komisja konkursowa wyłoniła 2 zdobywców I miejsca, jednym z nich jest Bartłomiej Bojarczuk (klasa IIId) z I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie.
Bartek przygotował prezentację „Trójkąt nie taki nudny”, wykonaną w HTML z wykorzystaniem programu GeoGebra. Praca jest dostępna na stronie: http://www.zobaczycmatematyke.pl/index.html

Opiekunem zdolnego ucznia jest p. Katarzyna Nowacka – nauczycielka matematyki z I LO    w Krasnymstawie.
Konkurs był skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Jego celem jest propagowanie matematyki przy pomocy dostępnych metod komputerowych, jakimi są przeglądarki internetowe i niekomercyjne oprogramowanie. Patronem konkursu był Zarząd Województwa Małopolskiego. W podsumowaniu udział wzięli: Dariusz Styrna – dyrektor Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, prof. Antoni Dawidowicz – prezes Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego, władze dziekańskie Wydziału Matematyki i Informatyki oraz Instytutu Matematyki UJ.
W ubiegłym roku laureatem tego konkursu był także uczeń I LO: Mateusz Magier, którego praca „Brocardowska geometria trójkąta” została nagrodzona II miejscem.
Tegorocznymi nagrodami dla zdobywców 2 pierwszych miejsc są tablety oraz rekomendacje do studenckich stypendiów Sapere Auso. Bartłomiej Bojarczuk ma także być nagrodzony przez Starostę Powiatu Krasnostawskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 © 2007 stunicholls.com

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 50, 22-300 Krasnystaw
email: pierwszeliceumkrasnystaw@interia.pl tel. (sekretariat): 082 576 21 46 fax: 082 576 00 61                                                                    J&S Studio