Sukces projektu “Wybieram e-Fizykę”

W 2010 roku Pani mgr Teresa Atras, z własnej inicjatywy wprowadziła w dwóch liceach krasnostawskich innowacyjną metodę nauczania, przystępując do 3-letniego, ogólnopolskiego projektu „Wybieram e-Fizykę - program blended learningowy podnoszący kluczowe kompetencje uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie fizyki” . Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej objął 100 szkół ponadgimnazjalnych w Polsce, w tym uczniów I i II LO w Krasnymstawie.

Uczestnicy projektu, pod opieką T. Atras pracowali w systemie zdalnego kształcenia na platformie edukacyjnej ZamKoru: platforma.edu.pl.

Multimedialny, interaktywny kurs z fizyki zawierał pełny materiał programu szkół ponadgimnazjalnych na poziomie rozszerzonym. Poprzez systematyczną naukę w ciągu całego roku szkolnego, uczestnicy projektu przerabiali samodzielnie w wybranym przez siebie czasie i tempie, materiał będący uzupełnieniem i rozszerzeniem zajęć szkolnych. Program stanowił zamkniętną i kompletną całość przygotowującą do matury z fizyki.

Oprócz pracy na platformie, uczniowie spotykali się na wykładach z opiekunem projektu, pracownikami naukowymi różnych uczelni, oraz uczestniczyli w zajęciach doświadczalnych obejmujących cały materiał nauczania. W ramach projektu odbywały się też liczne testy, konkursy i matura próbna z fizyki.

Uczestnictwo w projekcie przyniosło wymierne efekty. W roku szk. 2011/12 trzej uczniowie z grupy p. T. Atras, Marek Dubaj, Bartłomiej Bojarczuk i Piotr Pekar, zostali laureatami ogólnopolskiego konkursu w ramach projektu „Wybieram e-Fizykę”  i w nagrodę wyjechali na tygodniowy pobyt do CERN w Genewie (Szwajcaria).

Inicjatorka opisywanych działań i zarazem opiekun grupy Pani T. Atras  w 2011r. wygrała ogólnopolski konkurs dla nauczycieli i w nagrodę uczestniczyła w Konferencji Edukacyjnej dla Nauczycieli Polskich w Europejskim Centrum Badań Jądrowych CERN w Genewie.

Stosowanie aktywnych i innowacyjnych metody nauczania, w tym TI, pozwala rozwijać zainteresowania i uzdolnienia uczniów. Generuje w nich ambicje, chęć działania i rywalizacji, czego przykładem jest fakt, że uczniowie pani T.Atras: Piotr Pekar, Tomasz Ciszewski i Dominik Szymaniak z dużym powodzeniem wzięli udział w Powiatowym Konkursie z Fizyki, w roku szkolnym 2012/13 zajmując I, II i III miejsce i wygrywając zdecydowaną liczbą punktów.

W roku szk. 2012/13 uczeń Bartłomiej Bojarczuk, uczestnik w/w projektu, uzyskał tytuł laureata VIII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Fizyczne Ścieżki“ organizowanego przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych oraz Instytut Fizyki PAN w Warszawie, a uczniowie Marek Dubaj i Bartłomiej Bojarczuk jako zespół, zdobyli tytuł laureata I Edycji konkursu „Piękne doświadczenie, fascynujące wyjaśnienie – fizyka“ organizowanego przez Stowarzyszenie Nauczycieli Fizyki Ziemi Łódzkiej oraz Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej.

Po zakończeniu projektu, I Liceum Ogólnokształcące w Krasnymstawie otrzymało sprzęt w postaci zestawów doświadczalnych, wykorzystywany w projekcie.                       Wszyscy uczestnicy projektu zdali maturę i dostali się na uczelnie wyższe.
Gratulujemy im i życzymy dalszych sukcesów.


Obecnie pani T. Atras uczestniczy w międzynarodowym projekcie kosmicznym GLORIA.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 © 2007 stunicholls.com

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 50, 22-300 Krasnystaw
email: pierwszeliceumkrasnystaw@interia.pl tel. (sekretariat): 082 576 21 46 fax: 082 576 00 61                                                                    J&S Studio