Dzień Edukacji Narodowej


„Ze wszystkich

Ludzkich rzeczy

Tylko wiedza jest

Nieśmiertelna”

(Plutarch)

 

13 X 2011r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie odbyła się uroczystość uświetniająca obchody Dnia Edukacji Narodowej.

Akademię rozpoczęła pani Maria Kiliańska - dyrektor szkoły. Przywitała przybyłych gości: starostę powiatu krasnostawskiego, pana Janusza Szpaka, prezes Stowarzyszenia Absolwentów Gimnazjum i Liceum im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie, panią Helenę Karchuć, oraz przewodniczącego Rady Rodziców pana Witolda Boruczenko. Następnie zaproszeni goście: pan Janusz Szpak, pani Helena Karchuć, pan Witold Boruczenko złożyli życzenia nauczycielom i podziękowania za trud włożony w kształcenie młodego pokolenia. Także pani dyrektor Maria Kiliańska podziękowała kadrze pedagogicznej i złożyła jej życzenia.

Podczas uroczystości zostały wręczone Nagrody Dyrektora wyróżniającym się nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi. Otrzymały je następujące osoby: Danuta Bąk, Danuta Chadaj, Agnieszka Chwaszcz, Urszula Mazur, Aneta Mazurek, Iwona Malessa, Teresa Kupiecka, Anna Król, Marzena Krupa, Renata Lewandowska, Krystyna Mąka, Alicja Mucha, Aneta Niedźwiecka, Sylwia Niemiec, Maria Padzińska, Ewa Przybyszewska, Maria Elżbieta Tomaszewska, Renata Tywoniuk – Kwoka, Beata Wędzina, Artur Zaprawa.

W przeddzień – 12 X – podczas regionalnych obchodów Dnia Edukacji Narodowej Nagrodę Kuratora wręczono pani Ewie Domańskiej, zaś Nagrodę Starosty otrzymały: pani Marzena Altmajer – Chwała, pani Maria Kiliańska, pani Monika Kwiecień, pani Anna Rycyk.

W czasie szkolnej akademii – zgodnie z tradycją I LO – odbyło się ślubowanie pierwszoklasistów poprowadzone przez wicedyrektor panią Annę Król.

Kolejnym punktem programu była część artystyczna, przygotowana przez uczniów klas IIa, IIc, IIe, IIIb pod opieką pani Anny Kosmowskiej, pani Ewy Przybyszewskiej oraz pana Jacka Wojciechowskiego. Młodzi artyści, dziękując za trud pracy pedagogicznej wręczyli nauczycielom specjalne karty z życzeniami oraz pamiątkowe „ordery”. Występy uczniów bardzo podobały się zgromadzonej publiczności. Wypisy z zeszytów szkolnych wywołały uśmiech na twarzach gości, zaś kabaretowa scenka w wykonaniu Tomka Ciszewskiego rozbawiła publiczność do łez. Bardzo podobała się „szkolna ewangelia” wygłoszona przez Dominika Szymaniaka. Publiczność przyjęła z uznaniem także popisy recytatorów oraz doceniła umiejętności wokalne uczennic z klas IIc, IIb, IIIb. Piosenkom dedykowanym nauczycielom towarzyszył akompaniament zespołu instrumentalnego. Akademię prowadzili uczniowie klasy IIa Weronika Charkot i Adrian Suchorab.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 © 2007 stunicholls.com

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 50, 22-300 Krasnystaw
email: pierwszeliceumkrasnystaw@interia.pl tel. (sekretariat): 082 576 21 46 fax: 082 576 00 61                                                                    J&S Studio