Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej.

12 października 2012 r. w I Liceum Ogólnokształcącym  im. Władysława Jagiełły  w Krasnymstawie odbyły się powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej . W uroczystości uczestniczyli  : Wicekurator Kuratorium Oświaty w Lublinie -pani Anna Dudek-Janiszewska , Starosta Powiatu Krasnostawskiego –pan  Janusz Szpak , Wicestarosta Powiatu Krasnostawskiego -pan Henryk Czerniej , Przewodniczący Rady Powiatu Krasnostawskiego – pan Marek Nowosadzki , Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Powiatu Krasnostawskiego – pani Elżbieta Kmieć, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych, przedstawiciele Rady Rodziców , Związku Nauczycielstwa Polskiego ,Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum i Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie , grono pedagogiczne , emerytowani  nauczyciele i młodzież I LO .
Uroczystość rozpoczęła pani Dyrektor Maria Kiliańska , witając zgromadzonych . Następnie głos zabrali : pan Janusz Szpak , pani Anna Dudek-Janiszewska , pani Małgorzata Pasierkiewicz- w imieniu władz Powiatowego Oddziału ZNP , pan Witold Boruczenko – przewodniczący Rady Rodziców , pan Marek Nowosadzki ,pani Helena Karchuć – przedstawiciele Stowarzyszenia Absolwentów.
Podczas uroczystości pan Janusz Szpak wręczył Nagrodę Starosty nauczycielom i pracownikom placówek oświatowych z terenu powiatu krasnostawskiego .
Lista nagrodzonych : 
1.Małgorzata Adach
2. Regina Adamiak –Sypetkowska                         
3. Bożena Antoniak
4.Anna Antyga
5.Tomasz Bożko
6.Krzysztof Chudziak
7.Anna Cichosz
8.Anna Dras
9.Maria Kiliańska
10.Edyta Kisiel
11.Beata Korszla
12.Anna Kowalska
13.Anna Król
14.Wojciech Maślona
15.Marek Nowosadzki
16. Małgorzata Pasierkiewicz
17.Elżbieta Piłat
18.Małgorzata Prus
19.Stanisław Rogalski
20.Mariusz Sapko
21.Tedeucz Słotwiński
22.Joanna Szumilak
23.Elżbieta Zadrąg
24.Andrzej Ziarko
25.Ewa Żelazko
26.Agnieszka Żuk - Słabek

Pani  Maria Kiliańska wręczyła Nagrody Dyrektora nauczycielom i wychowawcom internatu oraz pracownikom administracji i obsługi  :
Lista Nagrodzonych :
1.Anna Kosmowska
2.Dorota Matysiak
3.Małgorzata Duda
4.Piotr Krysztofiak
5.Mirosław Patejuk
6.Arkadiusz Żelazko
7.Jacek Wojciechowski
8.Andrzej Wojtaszek
9.Marcin Wilkołazki
10.Krystyna Tomaszewska
11.Barbara Czubacka
12.Rafał Dudziński
13.Maria Elżebieta Tomaszewska
14.Maria Padzińska
15.Beata Wędzina
16.Edyta Karwowska
17.Andrzej Król
18.Teresa Kupiecka
19.Danuta Chadaj
20.Aneta Niedźwiedzka
21.Edward Wiśniewski
22.Dorota Puchacz
Podczas akademii – zgodnie z tradycją I LO – odbyło się ślubowanie pierwszoklasistów poprowadzone przez Wicedyrektor panią Annę Król .
Obchody zakończyła gromko oklaskiwana część artystyczna przygotowana pod kierunkiem pani Marzeny Altmajer – Chwały i pana Jacka Wojciechowskiego .
Uroczystość prowadzili  - pani Anna Kowalska i pan Jacek Wojciechowski .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 © 2007 stunicholls.com

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 50, 22-300 Krasnystaw
email: pierwszeliceumkrasnystaw@interia.pl tel. (sekretariat): 082 576 21 46 fax: 082 576 00 61                                                                    J&S Studio