Dzień Historyka w Instytucie Historii UMCS.


25 października 2011 roku w Instytucie Historii UMCS odbył się IV Dzień Historyka. I LO  rok temu podpisało umowę o współpracy z UMCS, w ramach której nasi uczniowie mogą brać udział  m.in. w wykładach, debatach, prelekcjach przygotowanych przez Instytut.
  W tym roku w Dniu Historyka uczestniczyli uczniowie klasy I B i II B. Opiekę nad młodzieżą sprawowały pani Anna Król i pani Sylwia Niemiec.
Program obejmował m.in. „Pokazy legionistów rzymskich”, „Walki hoplitów greckich i gladiatorów rzymskich”, które zostały przygotowane przez Studenckie Koło Historyków Wojskowości i Studenckie Koło Amatorów Antyku. Młodzież mogła z bliska obejrzeć zbroje starożytnych wojowników. Nasi uczniowie z wielką ochotą częstowali się „ jadłem średniowiecznym”, oczywiści przygotowanym przez studentów.
 Studenci wystawili również kabaret „ Satyra w historii- historia w satyrze”. Ciekawym wydarzeniem była debata uczniowska- „Sąd nad postacią Józefa Piłsudskiego”, przygotowana przez uczniów III LO w Zamościu.  Nasi historycy  mieli okazję zobaczyć  wirtualne makiety przedwojennego Lublina i Józefowa, a także „Multimedialną encyklopedię Lublina”.
Prawdziwą ucztą dla historyków była debata naukowa pt.: „ Życie codzienne w PRL”’, w której wzięli udział znani i cenieni historycy polscy:
Prof. dr hab. Antoni Dudek
Prof. dr hab. Jerzy Eisler
Prof. dr hab. Krzysztof Kosiński
Instytut Historii przygotował bardzo bogaty program, każdy z uczestników Dnia Historyka mógł znaleźć coś dla siebie. Za rok z pewnością znowu spotkamy się z pracownikami i studentami historii  UMCS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 © 2007 stunicholls.com

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 50, 22-300 Krasnystaw
email: pierwszeliceumkrasnystaw@interia.pl tel. (sekretariat): 082 576 21 46 fax: 082 576 00 61                                                                    J&S Studio