Uczniowie Jagiełły świadkami odkrycia bozonu Higgsa  w CERN.


Znaleziono bozon będący kandydatem na cząstkę Higgsa - taki komunikat został przekazany czwartego lipca 2012 r.  podczas specjalnie zorganizowanej konferencji w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN w Genewie. Uczniowie I LO im. Władysława  Jagiełły w Krasnymstawie, Bartłomiej Bojarczuk i Marek Dubaj, podopieczni pani Teresy Atras, właśnie w tym czasie przebywali w CERN. Zostali zakwalifikowani do wyjazdu w ramach konkursu będącego częścią ogólnopolskiego projektu blended learningowego "Wybieram eFizykę", prowadzonego na naszym terenie przez panią T. Atras. Projekt obejmuje ok.1800 uczniów ze 100 szkół z całej Polski.
Do CERN na wyjazd lipcowy zakwalifikowało się 40 uczniów, w tym dwóch z I LO w Krasnymstawie. Był jeszcze jeden wyjazd 40 osobowej grupy uczniów na przełomie sierpnia i września. Na ten wyjazd także zakwalifikował się uczeń I LO w Krasnymstawie, Piotr Pekar Program pobytu w CERN przewidywał cykl wykładów prowadzonych w języku polskim przez uczonych pracujących w CERN, udział w warsztatach oraz zwiedzanie samego Centrum Badań Jądrowych wraz z prezentacją prowadzonych i planowanych na najbliższą przyszłość badań naukowych. Cały tygodniowy wyjazd, oprócz niezapomnianych przeżyć naukowych,
obejmował szereg atrakcji turystycznych, np. zwiedzanie Wiednia, Genewy czy Pragi. Całkowity koszt wyjazdu ponieśli organizatorzy projektu. Uczniowie dzięki swojemu zaangażowaniu i solidnej pracy w projekcie mogli poznawać świat nauki w najwyższym wymiarze oraz zwiedzać piękne zakątki Europy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 © 2007 stunicholls.com

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 50, 22-300 Krasnystaw
email: pierwszeliceumkrasnystaw@interia.pl tel. (sekretariat): 082 576 21 46 fax: 082 576 00 61                                                                    J&S Studio