Sąd nad Bolesławem Śmiałym.

16 marca 2011 roku w naszej szkole odbyła się nietypowa lekcja historii. Uczniowie klasy I a, pod opieką nauczyciela historii- pani Sylwii Niemiec, odegrali scenkę sądu nad królem Bolesławem. Scenariusz inspirowany był zabójstwem biskupa Stanisława przez Bolesława Śmiałego.Młodzież wcieliła się w role pracowników sądu (sędzia Piotr Szewczak, protokolantka KatarzynaŁoza), prokuratorów (Martyna Kasperek, Michał Chałubiński), oskarżonego władcy (Konrad Mieśnik) oraz jego obrońców (Dariusz Dryglak, Piotr Pekar). Nie można też zapomnieć o Kamili Kulczyńskiej oraz Dorocie Panas, które dokumentowały przebieg rozprawy za pomocą aparatów fotograficznych oraz o Dominiku Szymaniaku, który wzorując się na praktyce amerykańskich sądów, wcielił się w rolę rysownika i uwiecznił tok rozprawy na papierze.

Każda ze stron powoływała świadków w sprawie, którzy mieli pomóc w sprawiedliwym osądzeniu króla Bolesława Śmiałego. Część klasy miała za zadanie uważnie przysłuchiwać się zeznaniom świadków, wcielając się w członków ławy przysięgłych. Mimo iż scenka przybrała żartobliwą formę, uczniowie świetnie odgrywali swoje role. Obrońcy próbowali podważyć zeznania niekorzystne dla króla, a prokuratorzy starali się dowieść winy władcy. Jednak nad emocjami związanymi ze sprawą panował sędzia, który pilnował, aby rozprawa miała prawidłowy przebieg. Tuż przed wydaniem wyroku strony postępowania zaprezentowały mowy końcowe, w których przedstawiły swoje stanowisko wobec Bolesława Śmiałego. Następnie ława przysięgłych, odnosząc się do zeznań świadków i przebiegu rozprawy, przedstawiła swoje stanowisko. Na podstawie tej opinii sędzia Piotr Szewczak uznał króla za winnego i skazał go na dożywocie. Zajęcia w postaci dramy spodobały się młodzieży biorącej w niej udział. Rozbudziły wyobraźnię i kreatywność osób, które w niej uczestniczyły.

Maciej Karauda kl IA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 © 2007 stunicholls.com

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 50, 22-300 Krasnystaw
email: pierwszeliceumkrasnystaw@interia.pl tel. (sekretariat): 082 576 21 46 fax: 082 576 00 61                                                                    J&S Studio